A woman reacts while speaking near a block of flats, which was destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 17, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY  Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Putins forbryterske krig

Et ufattelig blodbad utspiller seg i Europa. Den russiske presidenten bør holdes ansvarlig.

Torsdag er det én måned siden Putin-regimet gikk til angrep på sitt fredelige naboland Ukraina. Konsekvensene er enorme. Det som fortsatt blir fremstilt som en «militær spesialoperasjon» av Kreml, har utviklet seg til et ufattelig blodbad – som ennå ikke er over.

FN har registrert 925 drepte sivile. Blant dem er 75 barn, inkludert 11 jenter, 25 gutter og 39 barn hvis kjønn ikke er gjort rede for. De virkelige dødstallene er «betydelig høyere», understreker organisasjonen. Situasjonen er uoversiktlig. Samtidig er det hevet over tvil at sivile mål flere ganger er blitt rammet i angrep. Det inkluderer boligområder utenfor hovedstaden Kyiv, læresteder i Kharkiv og infrastruktur i Tsjernihiv. Så langt har Verdens helseorganisasjon notert 43 angrep mot sykehus og helseklinikker.

For dette bør Vladimir Putin holdes ansvarlig. Men vil det skje? Foreløpig er svaret nei. Russland er ikke lenger tilsluttet Den internasjonale krigsforbryterdomstolen. Så lenge Putin oppholder seg i Moskva, er det liten sjanse for at han blir arrestert eller utlevert. Men domstolen har likevel påbegynt etterforskning. Ifølge aktor Karim Khan er det rimelig grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten – forstått som umenneskelige handlinger mot sivile – er blitt begått i Ukraina. Samtidig har britiske politikere tatt til orde for opprettelsen av en ny, internasjonal domstol for å stille Putin til ansvar.

De siste dagene er regimets angrepskrig intensivert rundt havnebyen Mariupol. Meldingene herfra er gruvekkende. Både et sykehus og et teater er bombet, samtidig som hundretusenvis av mennesker mangler veier ut av krigsområdene.

Sikkerhetssituasjonen i Europa er fundamentalt endret, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun redegjorde for Stortinget tirsdag. Vi forventer at myndighetene både i Norge og internasjonalt gjør alt de kan for å stanse den forbryterske krigen på vårt eget kontinent. Samtidig må det ikke herske noen tvil om at Putins regime alene bærer ansvaret.