Trondheim 7. mars 2022 Planlegger å bygge 1200 bolig i LNF-område ved Okstad, Tonstad og Skjetnemarka i området mellom Okstad gård (i forgrunnen) og Skjetnemarka (i bakgrunnen).  Foto: Morten Antonsen

Uaktuelt å bygge på matjord langt fra sentrum

Politikerne bør gi klar beskjed. Det er ikke aktuelt å bygge 1200 boliger på dyrkamark nesten ei mil fra sentrum.

Adresseavisen forteller at mange vil bygge boliger i landbruks-, natur og friluftsområder i Trondheim. De omfattende planene på dyrkamark på gården Okstad østre er ett eksempel på hva mange utbyggere ønsker seg.

Det er enkelt og relativt rimelig å bygge boliger på dyrkamark. Mange grunneiere håper derfor å tjene store summer på boligbygging. De er samtidig klar over at jordvernet kan stå i veien.

De som står bak planene på Okstad østre, vil flytte matjorda til Tiller, der den vil bli dyrket. Men å flytte matjord er ingen god løsning, siden jorda får dårligere kvalitet når den blir flyttet og det tar tid før den kan dyrkes på samme måte som tidligere. Det er mye bedre for matproduksjonen at jorda blir dyrket der den er.

I mange år var dessuten Trondheim den kommunen i Norge som bygde ned mest matjord. Heldigvis er politikerne blitt mer oppmerksomme på dette problemet de siste åra. Enkelte planlagte utbygginger på dyrkamark, blant annet på Overvik, ble i fjor redusert.

Nå pågår dessuten arbeidet med en ny plan for hvordan kommunens arealer skal brukes. Vi snakker om den mye omtalte kommuneplanens arealdel, KPA. Mye tyder på at den nye planen vil prioritere jordvern høyere enn før og gi klare signaler om at byen skal vokse i sentrale områder. De som vil bygge i landbruks- og naturområder, bør derfor få signaler om at det er en uønsket utvikling.

Folk må i framtida bosette seg mer sentrumsnært og langs kollektivtraseer. Heldigvis har Trondheim god plass til sentrumsnær vekst. Nyhavna er ett stikkord. Vi bør også få mange flere boliger langs E6 ut av sentrum mot Sluppen.

LES OGSÅ: Vurderer å bygge på Wullumsgården

Vi vil faktisk få en bedre byutvikling i åra framover hvis vi lar dyrkamark og dyrkbar mark ligge i fred. Politikere fra både Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet gir uttrykk for holdninger i den retning. Når de skal vedta en ny KPA, kan de gi enda tydeligere beskjed om at det er uaktuelt med store boligprosjekt på matjord langt fra sentrum.