Anniken Huitfeldt  Foto: Terje Bendiksby

Pinlig norsk Ukraina-hjelp

Hvordan reagerte Norge da Ukraina ropte på hjelp? Det nettavisen Filter nyheter har avslørt, er egnet til å gi en flau smak i munnen.

Norge var blant de siste europeiske landene til å sende sivilt beredskapsutstyr til Ukraina. Da bidragene endelig kom, var de langt mindre enn bidragene fra andre land i regionen. Norge, som liker å kalle seg selv en humanitær stormakt, fremsto heller som en sinke.


Vi har alle forutsetninger for å hjelpe

Når lokalsamfunn kaster seg rundt for å ta imot flyktninger, trenger vi at sentrale myndigheter holder tritt.


Tregheten har tilsynelatende også skapt misnøye internt i regjeringen. Det kommer fram i et brev justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sendt til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). I det såkalte politikernotatet, som Filter nyheter fra fått tilgang til, gir de to statsrådene uttrykk for at Utenriksdepartementet ikke har jobbet raskt nok med å sende nødhjelp til Ukraina. De ber om at Justisdepartementet og Helsedepartementet i større grad skal holde i rattet når utstyr skal sendes via EUs ordning for sivil beredskap.

Regjeringen må selv finne ut av hvordan de organiserer arbeidet. Det viktigste er at de rydder opp og sørger for å komme sterkere på banen. Norges treghet svekker vårt omdømme og kan på sikt svekke EUs velvilje overfor oss, en velvilje vi var fullstendig avhengige av under pandemien. Enda verre er det selvsagt at tregheten gjør at Ukraina må vente lenger enn nødvendig på livsnødvendig utstyr.

I brevet, som er datert 6. mars, gir Kjerkol og Mehl uttrykk for at det politiske signalet om at «Norge er en del av Team Europa som nå kommer Ukraina til unnsetning,» bør styrkes. Det er svært alvorlig at to statsråder, hele ti dager etter Russlands invasjon, så seg nødt til å påpeke dette. Det gir også grunn til bekymring for om Norge er tilstrekkelig framme i skoa når det gjelder mottak av flyktninger. Vi har tidligere vist forståelse for at regjeringen trenger tid før de kan tallfeste hvor mange flyktninger Norge kan ta imot, men den forståelsen bunner i en forventning om at Norge inntar en offensiv rolle i det europeiske samarbeidet. Responsen på Ukrainas behov for sivilt beredskap vitner dessverre ikke om det.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe