VIL STENGE: Trondheim kommune ber regjeringen vurdere å stenge norske havner for russiske skip.  Foto: Morten Antonsen

Byen trenger en klar plan for Nyhavna

Havnepromenade, sjøbad, parker og møtesteder. Planene for Nyhavna lover godt. Vi håper de blir forpliktende.

I lang tid har det vært snakk om at Nyhavna blir det største og viktigste byutviklingsprosjektet i Trondheim i flere tiår framover. Sammen med Trondheim Havn etablerte kommunen i fjor selskapet Nyhavna Utvikling, som skal planlegge bygging i området. Dermed blir det fortgang i saken. Politikerne i areal- og samferdselskomiteen skal i dag behandle det som kalles kvalitetsprogrammet for Nyhavna.

Kommuneadministrasjonen har lagt fram et godt forslag til hvordan den nye bydelen kan bli. De vil blant annet skape bedre kontakt mellom byen og vannet og bygge en havnepromenade fra Solsiden til ytterst på Transittpiren, like ved Ladehammeren.

Kvalitetsprogrammet går også ut på å skape en bydel med null utslipp, med gode byrom for fellesskapet og med sterke innslag av kunst, kultur og natur. Programmet er en konkretisering av målsetningene i kommunedelplanen for Nyhavna, som ble vedtatt i 2016.

Målsetningene fra den gangen er bare blitt viktigere de siste åra, og vi håper politikerne sier ja til en tydelig plan for hvordan Trondheim kan få en klimavennlig og mangfoldig bydel.

Selskapet Nyhavna Utvikling sier i en høringsuttalelse at kvalitetsprogrammet gir for liten fleksibilitet. De er dessuten kritiske til formuleringene om at Nyhavna skal bli en mangfoldig bydel der også barnefamilier og folk med lav inntekt skal kunne bo.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Bydel for folk flest, eller bare for de rike?

Men dette er en viktig målsetning. Mange frykter at Nyhavna bare blir et område for folk med god råd. Om ti år kan Trondheim ha nærmere 30 000 flere innbyggere, og mange av dem bør bosette seg nært sentrum. Derfor er det viktig å planlegge slik at nye bydeler får et mangfold av innbyggere med kort vei fra bolig til arbeidsplass, barnehage og skole.

En slik bydel kan vi få på Nyhavna, men da trengs tydelige planer som utbyggere ikke kan vri seg unna. Derfor bør politikerne vedta et kvalitetsprogram med klare forpliktelser og målsetninger.