Trondheim: Aksjonen “Det gjelder livet” arrangerer markering på Rådhustrappa i Trondheim mot at BoA-sektoren og tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Blant de som holdt apell, var Håvard Ravn Ottesen. Han har en multihandicappet sønn og er styremedlem i Trondheim NFU (og Høyrepolitiker).  Foto: glen@glenmusk.no Glen Musk

Trondheim trenger et krafttak for utviklingshemmede

En fersk rapport viser at Trondheims tilbud til utviklingshemmede er altfor dårlig. Nå trengs et krafttak.

Trondheim kommunes bo- og aktivitetstilbud (Boa) til personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse over 18 år har fått kraftig kritikk i mange år. Problemene er stadig blitt diskutert på politisk plan, uten at kritikken har avtatt.

Det var derfor på høy tid at vi fikk en grundig kartlegging av situasjonen. Rapporten de la fram mandag, er knusende. Selv om tilbudet og boligene for utviklingshemmede flere steder fungerer godt, er forholdene på flere områder uakseptable.

Rapporten viser at de aller fleste må vente altfor lenge på å få tildelt en bolig. Målet er at brukerne skal få tilrettelagt bolig i løpet av et halvt år, men ventetida er i snitt 20 måneder. En del boliger har elendig standard. Sykefraværet er høyt, og det er stor utskifting av ansatte. Mange brukere blir utrygge når de stadig møter ansatte de ikke kjenner.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Jeg gruer meg til den dagen vi ikke kan stiller opp

Den politiske plattformen som Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet i Trondheim ble enige om i 2019, inneholder klare løfter til de utviklingshemmede. Plattformen sier blant annet at flere skal få varig, tilrettelagt arbeid og muligheter for en aktiv fritid. De rødgrønne skriver at «rammevilkårene for å sikre god tjenestekvalitet må forbedres».

Disse løftene er slett ikke er innfridd, selv om partiene kjente til problemene. Å bevilge mer penger er heller ikke tilstrekkelig, for årsaken til problemene har like mye å gjøre med dårlig organisering. Aktivitetslederne i sektoren har for eksempel over dobbelt så mange ansatte å lede som anbefalt.

LES OGSÅ LESERINNLEGHGET: Brukerne er bekymret for kommunedirektørens forslag til nedskjæringer

Trondheim kommune bruker dessuten mer penger på dette området enn gjennomsnittet i de andre storbyene. Men rapporten viser at enkelte tilbud er underfinansiert, blant annet turnusen i flere bofellesskap. Det ser ut til at pengene til sektoren må fordeles på en annen måte og at tilbudene må organiseres annerledes.

Ap og samarbeidspartiene har styrt byen i 20 år. Nå er det på tide at de innfrir løftene til de utviklingshemmede.