For lenge å vente på billigere tog

Vedtaket om billigere tog i Trondheims-regionen må snarest komme de reisende til gode.

Dessverre var det ikke helt dekning for tittelen Adresseavisen presenterte i midten av august i fjor: «Nå blir det mye billigere å ta buss og tog i Trondheims-regionen». Da gikk nemlig Miljøpakken og formannskapet i Trondheim inn for at det skulle koste 40 kroner uansett hvor man reiser med buss eller tog i miljøpakkeområdet Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus. Fem måneder senere koster det mer enn tre ganger så mye å ta tog som buss fra Melhus til Stjørdal. Det er for dårlig levert og et nytt eksempel på at det er for langt mellom ord og handling i norsk togsatsing.

NRK har denne uka sett på gjennomføringen av fjorårets store kollektivløft. På buss ble harmoniserte takster innført fra oktober 2021. Nå koster det 42 kroner å ta bussen i hele området som omfattes av Miljøpakken. Dessverre er det ennå ikke gjennomført priskutt på enkeltbilletter for tog. Derfor koster det over 100 kroner mer for en togbillett fra Melhus til Stjørdal enn for en bussbillett. Også fra Trondheim koster det mer enn dobbelt så mye for en enkeltbillett på tog til Stjørdal som for en bussbillett.

Det er synd at toget igjen har havnet på etterskudd i en etterlengtet og viktig satsing på kollektivtrafikk i Trondheims-regionen. Miljøpakken skal bidra til at målene i byvekstavtalen oppnås. I avtalen mellom Trondheim, Stjørdal, Melhus, Malvik og Trøndelag fylkeskommune er det lagt til grunn at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Da er det avgjørende at toget ikke utkonkurreres på pris.

Både togselskapet SJ som drifter strekningene og politikere som har vært med på å vedta kollektivsatsingen, er naturlig nok utålmodige. Det statlige selskapet Entur har ansvar for å utvikle en løsning for billettsystem og samordning. De arbeider med en nasjonal reiseplanlegger, men sier til NRK at de nå vil prøve å få på plass en midlertidig løsning for Trondheims-regionen. Det haster. Miljøpakken skrev på sine hjemmesider i august i fjor: «Det blir ekstremt billig å ta toget innenfor Miljøpakkens område». Det løftet må snarest innfris.