Riktig å snakke med Taliban

Alternativet til dialog er at lidelsene til det afghanske folket forverres.

Lørdag kveld landet en delegasjon fra Taliban på Gardermoen, fløyet til Norge i privatfly på skattebetalernes regning. For Taliban er invitasjonen en fjær i hatten. Vi forstår sinnet besøket vekker. Likevel støtter vi regjeringens avgjørelse om å invitere Taliban hit.

Norge og andre vestlige land frøs både bankkontoer og pengeoverføringer til Afghanistan da Taliban overtok makten i fjor sommer. For sivilbefolkningen har konsekvensene vært enorme. Offentlige ansatte får ikke lønn. Foreldre mangler mat til barna sine. Syke får ikke medisinene de trenger. På toppen av en økonomi i fritt fall, har det krigsherjede landet vært rammet av tørke og ødelagte avlinger.

Med dette bakteppet oppfordret Røde Kors nylig regjeringen til å inngå avtaler med Taliban. I et innlegg i Dagsavisen skrev generalsekretær Bernt G. Apeland at Norge og verdenssamfunnet må erkjenne at Afghanistan har fått nye makthavere, og at det er disse de nå må forholde seg til. Det er denne erkjennelsen som ligger bak regjeringens invitasjon.

I dag får hjelpeorganisasjoner i Afghanistan støtte fra Norge og andre stater. Men landets problemer kan ikke løses med humanitær hjelp alene. Styresmaktene, altså Taliban, må ta ansvar. Vi er glade for at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i VG er tydelig på at Norge vil fremme krav om at Taliban må bidra til å dekke afghaneres grunnleggende behov og beskytte og fremme rettighetene til alle afghanere. Forhandlinger er en mulighet til å øve press.

EU og fire av fem faste medlemmer av Sikkerhetsrådet har utsendinger i Oslo. Selv om de understreker at samtalene med Taliban ikke betyr en formell anerkjennelse av regimet, har Prio-forsker Kristian Berg Harpviken selvsagt rett i at det er attraktivt for Taliban å bli tatt på alvor på denne måten. Vi forstår at mange, særlig dem som har kjent Talibans overgrep på kroppen, protesterer mot denne implisitte anerkjennelsen. Samtidig er mange, som den afghanske kvinneaktivisten Sonia Ahmadi, bosatt i Trondheim, opptatt av at Talibans besøk er en mulighet til å stille krav. Alternativet til dialog er at lidelsene til det afghanske folket forverres.


Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe