Stort trykk ved Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs hospital. Sykepleier Nina Bremnes i smitteverntøy på avdelingen.  Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Vi må få bedre tall om korona

Etter langvarig press fra trondheimspolitikerne er St. Olavs hospital i ferd med å bli mer åpne om tallene på hvor mange som er innlagt med korona. Det er på høy tid.

Presset på helsevesenet er hovedårsaken til at vi fortsatt lever med strenge smitteverntiltak. Derfor er tallene på antall innlagte mye viktigere enn tallet på antall smittede. Men det er uklart hva tallene på antall innlagte egentlig forteller.

Det er forskjell å være innlagt med korona og på grunn av korona. Det er det siste tallet politikerne må vite når de skal avgjøre om de skal legge begrensninger på livene våre. Om en person for eksempel blir innlagt for å få en hofteoperasjon og samtidig er smittet av korona, blir vedkommende tatt med i tallet på personer som er innlagt med korona.

LES OGSÅ: 25 var innlagt med korona på St. Olavs hospital tirsdag

Dessverre er det først i det siste at politikerne er blitt orientert om hvor mange som ligger på St. Olavs på grunn av korona. Sist fredag fikk formannskapet vite at det da var 24 innlagte med korona. Åtte av dem var innlagt av andre årsaker. Det viktige tallet for politikerne med tanke på koronatiltak, var altså 16.

Kommunalråd Ola Lund Renolen (MDG) sier til Adresseavisen at politikerne ikke har hatt godt nok dokumenterte tall til å ta beslutninger om smitteverntiltak. I flere måneder har han mast om å få slike tall. Han mener de nasjonale tallene har vært mer detaljerte enn de lokale. Det er alvorlig.

Kommunen og sykehuset har vært uenige om informasjonen har vært god nok. Viseadminstrerende direktør Tom Christian Martinsen på St. Olav har avvist kritikken. Helsetopper i kommunen sier til Adresseavisen at de nå får de tallene de trenger. Det er bra.

LES OGSÅ LEDEREN: Koronapass er ikke riktig medisin nå

Renolen har likevel rett når han sier at sykehuset må fortelle oss hvor smertegrensene går for antall innlagte på intensiven. Denne smertegrensen er avgjørende for hverdagen for hele befolkningen.

Vi forstår at koronasituasjonen gir sykehuset ekstraarbeid med smittevern. Poenget er uansett at politikerne og offentligheten må få presis informasjon.