Oslo 20140620. VG-lista topp 20 konsert på Rådhusplassen. Foto: Cornelius Poppe / NTB  Foto: Cornelius Poppe

Koronapass ikke rett medisin nå

Det pågår en opphetet debatt om Norge bør gjøre som flere andre land og innføre koronapass.

Vi har tidligere ment at det kan være et godt redskap, hvis det viser seg at det virkelig trengs. Lite tyder på at vi er der nå.

Lovverket åpner allerede i dag for koronasertifikat i Norge, men da bare om det brukes for å gi lettelser i tiltak. Det debatten handler om nå, er om koronapass kan innføres preventivt, altså ikke kun som erstatning for andre begrensninger.

Denne uka offentliggjorde helsemyndighetene del én av Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets svar til regjeringen. Det leverte de 22. november i fjor, dagen før omikronvarianten ble oppdaget i Sør-Afrika. Mens direktoratet mente preventiv bruk av koronasertifikat kan ha gunstig effekt, hadde FHI liten tiltro til at dette kan forebygge smittespredning.

Nå som omikron er den dominerende virusvarianten i Norge og smitterekorder slås nærmest daglig, er det enda mindre grunn til å tro at et krav om at alle som skal inn på utesteder, konserter og andre arrangementer må vise grønt pass, er nok til å stagge smitten. Assisterende FHI-direktør Gun Peggy Knudsen viser i et intervju med NTB til at andre land med like høy vaksinasjonsgrad som oss, «blir rammet av smittebølger som kan sammenlignes med det vi ser i Norge,» selv om de har innført koronapass.

Siden en betydelig andel nordmenn allerede er vaksinerte, har FHI liten tro på et koronapass vil føre noen stor økning i vaksinasjonsgraden. De advarer mot at et koronapass kan føre til en todeling av befolkningen. Økt press på å ta vaksinen kan virke mot sin hensikt og føre til økt vaksinemotstand og svekke oppslutningen om andre smitteverntiltak.

Om koronapass verken stagger smittespredningen eller får flere til å vaksinere seg, står vi igjen med ett argument: Beskytte uvaksinerte mot alvorlig sykdom og dermed også begrense belastningen på helsetjenesten. Men tross rekordhøye smittetall, går antall sykehusinnlagte nå ned. Ifølge FHI er risikoen for sykehusinnleggelse med omikron to promille. Slik situasjonen er nå, vil ikke forskjellsbehandlingen et koronapass medfører, stå i stil med gevinsten for samfunnet.