Gaula er et av vassdragene som er vernet mot kraftutbygging.  Foto: Therese Alice Sanne

Løftebrudd løser ikke strømkrisen

Skyhøye strømpriser i Sør-Norge må ikke føre til at vernede vassdrag legges i rør. Det vil uansett ikke løse kraftkrisen.

Strømprissjokket denne vinteren har utløst nye diskusjoner om det norske energisystemet. Vi må skaffe nok strøm til grønn industrisatsing og elektrifisering av samfunnet. Dermed har flere rettet blikket mot de 390 vassdragene som er vernet mot vannkraftutbygging.

Da lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Terje Aasland (Ap), nylig åpnet for å vurdere kraftutbygging i vernede vassdrag, fikk han støtte fra både Senterpartiet, Høyre og Frp.

LES OGSÅ: Ap og Sp åpne for ny vurdering av vernede vassdrag

Politikerne viste til at ny teknologi og skånsomme metoder gjør det mulig å utnytte deler av ressursen uten at det går på bekostning av verneverdiene. Derfor mener de at den kommende energikommisjonen også må se på mulighetene for kraftproduksjon i vernede vassdrag.

Diskusjonene på Stortinget har utløst sterke reaksjoner. 70 prosent av de store vassdragene allerede er utbygd. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei, heter det i opprop til regjeringen fra elleve miljøorganisasjoner.

KOMMENTAR: Er det atomkraften som skal redde oss?

Fra regjeringens side slår olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i det minste fast at vassdragsvernet i «hovedsak skal ligge fast» og at kraftutbygging kun kan vurderes i de tilfellene der flomdemping er formålet.

Regjeringen kunne med fordel vært enda tydeligere på at det er uaktuelt å bygge ut vernede vassdrag for å løse kraftkrisen.

Direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) karakteriserer diskusjonen om å hente kraft fra vernede vassdrag som et «blindspor». Han peker på at kraftpotensialet i disse vassdragene er begrenset, med mindre det skal gå på bekostning av svært store naturverdier.

Politikerne gjør klokt i å lytte på NVE-sjefen. Heller enn å starte en ny kamp om de gjenværende vassdragene i Norge, bør politikerne bruke kraften sin på å utløse potensialet som ligger innenfor vindkraft, solkraft og ikke minst energieffektivisering.