Fastlege Kjersti Ulriksen og Tone Ringen ved Triangel legesenter på Stjørdal.  Foto: Espen Bakken

Ny regel hindrer at vi får flere leger

Norge trenger flere leger, ikke minst fastleger. En ny regel for leger som er utdannet i utlandet, står dessverre i veien.

Adresseavisen fortalte nylig at fastlegekrisen i Trøndelag blir verre og verre. Slik er det over store deler av landet. 145 000 nordmenn mangler fastlege. Samtidig er det innført en ny regel som fører til at fastleger som gjerne vil arbeide i Norge, velger å reise hjem til for eksempel Danmark.

NRK har gitt oss et godt eksempel på hva regelen fører til. De forteller om et dansk legepar som flyttet til Luster i Sogn. De blir nå rammet av den nye regelen som sier at leger som er utdannet i utlandet, må gjennom to års turnustjeneste i Norge før de kan starte som leger i spesialisering.

Mannen i det danske paret slipper unna regelen, siden han begynte å jobbe i Norge før fristen, som er 1. mars 2019. Kona må derimot ut i turnustjeneste. Det lar seg ikke gjøre, siden hun er trebarnsmor. Derfor må det danske legeparet flytte tilbake til Danmark. Det finnes flere liknende historier.

Også norske medisinstudenter i Danmark har reagert på regelen om at de må ta turnustjeneste både i Danmark og Norge. Norske fastleger sier at utdanningen og turnustjenesten i Danmark er helt på linje med den norske. De mener regelen er absurd.

LES OGSÅ LEDEREN: Uholdbart at 16 000 trøndere ikke har fastlege

Helsedirektoratet har signalisert at legestudenter i Danmark og i EØS-land kan slippe dobbel turnustjeneste ved å søke om autorisasjon i Norge. Men det tar lang tid før de behandler slike søknader. I noen tilfeller tar det seks måneder å få svar, og resultatet er uvisst.

Det ligger gode intensjoner bak den nye regelen. Tanken er at turnustjeneste i Norge etter legeutdannelse i utlandet både kan komme distriktene til gode og sikre at vi får leger med god erfaring.

Men regelen kan stå i veien for at vi får flere fastleger. Derfor bør Helse- og omsorgsdepartementet vurdere den på nytt. Mens vi venter på at regelen blir endret, bør Helsedirektoratet behandle søknadene om å slippe dobbel turnustjeneste mye raskere.