Trondheim 20171009. Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole. Modellklarert. Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

Uansvarlig kutt i lærersatsing

Vi mener det er feil av regjeringen å legge ned satsingen på lærerspesialister.

Norsk skole har i dag om lag 2000 lærerspesialister. Om regjeringen får det som de vil, skrinlegges satsingen neste skoleår. Det mener vi er en dårlig idé. Ordningen bør forbedres og utvides, ikke avvikles.

Mangel på faglig påfyll, for lite samarbeid lærerne imellom og få karriereveier har lenge vært en utfordring for mange lærere. I 2015 innførte Solberg-regjeringen et pilotprosjekt med såkalte lærerspesialister. Året etter ble det etablert en videreutdanning på mastergradsnivå for lærerspesialister. Ordningen skulle gi gode lærere faglig utvikling og motivasjon til å fortsette i klasserommet. Samtidig skulle den bidra til å styrke samarbeidet og kompetansebyggingen i lærerkollegiet.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har evaluert ordningen. I desember kom sluttrapporten. Den viste at ni av ti lærerspesialister oppgir spennende oppgaver, ønske om faglig utvikling og nye utfordringer som motivasjon for å søke. Samtidig har ordningen svakheter, som at en del lærere mener at tiden som er avsatt til ordningen er for knapp.

Allerede før evalueringen var klar, foreslo Støre-regjeringen å kutte flere millioner fra ordningen. Etter budsjettforhandlingene med SV, ble enda flere millioner barbert bort. De som begynte på utdanningen i 2020 og 2021 får fullføre, men så er det slutt.

Til og med Utdanningsforbundet, som blant annet har kritisert ordningen fordi den ligger utenfor tarifflønnssystemet, reagerte på regjeringens kutt. - I stedet for å finne nye måter å gjøre dette på, fjerner de hele posten. Dette er en ren innsparing, sa forbundsleder Steffen Handal til Utdanningsnytt i desember. Det er en oppfatning vi deler. Ap og Sp skriver i sin egen regjeringsplattform at de ønsker flere karriereveier i skolen. Da er det både uforståelig og uansvarlig å skrote dagens ordning uten å ha en alternativ løsning klar.

Høyre, Venstre og KrF har i Stortinget foreslått at regjeringen innen skolestart legger fram en ny ordning for karriereveier for lærere, som er forankret med lærerorganisasjonene. Vi håper forslaget får flertall.