Ingvild Kjerkol har som Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson kritisert Solberg-regjeringen for ikke å gjøre nok for å sørge for at det er nok fastleger. Nå som helse- og omsorgsminister gjør hun noe med det, men fastlegene er ikke tilfreds.  Foto: Terje Pedersen

Vi må få mer åpenhet om tiltakene

Regjeringen vil denne uka justere de omstridte koronatiltakene. Da må de vise en helt annen åpenhet og gi oss tydeligere begrunnelser enn de har gjort hittil.

Full skjenkestopp over hele landet, rødt nivå på videregående skoler og fritidskarantene for lærerne er noen av smitteverntiltakene som har skapt hissig debatt. Etter to år med pandemi er det tydelig at folk er slitne og lei.

LES OGSÅ: Stortinget opphevet ikke skjenkestoppen

Smittetallene har økt kraftig, men samtidig har vi fått beskjed om at omikron er mindre farlig enn de tidligere virusvariantene. Antall innlagte på sykehus har sunket, og det er både bra og naturlig at folk ser på smitteverntiltakene med et mer kritisk blikk enn før. Da er det avgjørende at regjeringen legger fram tydelige og forståelige begrunnelser.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvarte seg i forrige uke med at tiltakene ble iverksatt ut fra en helhetsvurdering. Den begrunnelsen er så lite konkret at den svekker forståelsen for tiltakene.

Etter flere dager med kritikk innrømmet Kjerkol før helga at de ikke har vært åpne nok. Hun skrev til Bergens Tidende at vurderingene rundt skjenkestoppen kunne vært lettere tilgjengelige. Departementet skal nå redegjøre bedre.

Det er på høy tid, for det har oppstått mye tvil, blant annet om tiltakene er innenfor bestemmelsene i smittevernloven. Forholdsmessighet er et stikkord.

Når vurderingene blir lettere tilgjengelige, håper vi også at begrunnelsen for tiltakene blir tydeligere. Da regjeringen strammet inn i midten av desember, var hensynet til kapasiteten i helsevesenet en hovedårsak. Dermed lurte mange på hvorfor kapasiteten i helsevesenet ikke er blitt bedre, etter to år med pandemi. Folk har også merket seg at sykehusene hadde flere innlagte før pandemoen enn etterpå.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Korona ikke eneste årsak til at sykehusene sliter

Hvor stor belastning tåler egentlig sykehusene våre? Hva er begrunnelsen for de enkelte tiltakene? Her må regjeringen gi tydeligere svar. Ikke bare styrker det viljen til å følge tiltakene, det vil også gi et bedre grunnlag for en opplyst debatt. Begge deler er avgjørende for å bevare den tilliten statsministeren hyllet i sin nyttårstale.