Oslo 20150923. Soverom på akuttmottaket på Teisen. Tirsdag åpner Frelsesarmeen et akuttmottak som skal huse 250 flyktninger. Bygget ligger på Teisen, og planen er at barnefamilier og enslige voksne asylsøkere skal bo der én til tre netter mens de venter på plass ved et asylmottak. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB  Foto: Ole Gunnar Onsøien

De bør få sjansen til verdige liv

Støre-regjeringen bør utvide engangsløsningen for lengeværende asylsøkere.

Da KrF gikk inn i regjering i 2019, fikk de inn en setning i regjeringsplattformen som ga en liten gruppe mennesker et stort håp. Eldre ureturnerbare asylsøkere som hadde bodd lenge i Norge, skulle få sjansen til å søke om en ny vurdering. Men engangsløsningen den forrige regjeringen kom med i vår, er for snever.

Engangsløsninger, ofte kalt amnesti, bør brukes med varsomhet i innvandringspolitikken. På den ene siden kan de bidra til å undergrave asylinstituttet ved at de som ikke har fulgt statens påbud om å reise ut, belønnes med opphold. På den andre siden kan de oppmuntre andre til å motsette seg retur. Men når regjeringen først velger å tilby en engangsløsning, må den løse problemet den er ment å løse. Det gjør ikke dagens ordning.

Om lag 270 personer med utreiseplikt har per i dag bodd mer enn ti år på norske mottak. Mange av dem kommer fra land som Etiopia, Eritrea og Iran, regimer det er vanskelig for norsk politi å tvangsreturnere dem til. De kan verken jobbe eller studere og lever i limbo. Ifølge KrF skulle løsningen de kjempet gjennom, sikre lengeværende og ureturnerbare asylsøkere en «forutsigbar fremtid og mulighet til å bli fullverdig del av det norske samfunnet».

Men ifølge Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) gjør kravene i ordningen at svært få i denne gruppen faktisk får en ny sjanse. Det stilles blant annet krav om en samlet alder og botid på 65 år, der oppholdstiden i Norge må være minst 16 år. Da fristen gikk ut 1. desember, hadde Utlendingsnemnda fått 140 søknader. Ifølge NRK var 87 saker behandlet per 15. desember. 37 av dem ble innvilget. UNE forventer at tallet øker når flere søknader behandles.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviste før jul Noas forslag om å utvide ordningen, slik at de som har vært i Norge i over ti år og kommer fra krigsherjede land, kan få opphold. Vi mener de bør vurdere saken på nytt. Vi forstår at regjeringen ikke vil ha ordninger som stimulerer til å motsette seg retur. Det viktigste da er å sikre returavtaler som forebygger at mennesker blir sittende store deler av livet på mottak. Den lille gruppen mennesker som dette gjelder bør nå få sjansen til å leve verdige liv.