Oslo 20200510. Amedia AS har kontor i Akersgt. Foto: Vidar Ruud / NTB  Foto: Vidar Ruud

Dataangrepet må bli en vekker

Det er svært alvorlig at redaktørstyrte medier hindres fra å få nyhetene ut til folket.

Tusenvis av abonnenter landet rundt fikk ikke papiravisa på døra onsdag morgen. Et dataangrep mot mediekonsernet Amedias sentrale systemer er årsaken. Angrepet viser hvor sårbare sentrale samfunnsaktører er i møte med cyberkriminalitet.

Det er i skrivende stund uklart om abonnentenes personopplysninger eller annen sensitiv informasjon har kommet på avveie. Hackerne krever løsepenger, et krav Amedia klokelig avviser.

Her i regionen er aviser som Trønder-Avisa og Arbeidets Rett rammet. Det er svært alvorlig at redaktørstyrte medier hindres fra å få nyhetene ut til folket. Nettavisene er heldigvis ikke rammet, men ikke alle abonnenter har internett eller digital tilgang. Vi er enige med politikerne som overfor NTB kaller angrepet på datasystemene til en av Norges store medieplattformer for et angrep på demokratiet.

Vi er derfor glade for at Høyres Sveinung Stensland vil ta initiativ til en debatt om dataangrep mot pressen når Stortinget trer sammen igjen etter juleferien. Mediehusene har selvsagt et selvstendig ansvar for å ivareta sikkerheten. Men i møte med stadig mer profesjonelle kriminelle aktører, er ingen tjent med å stå alene.

Norge har kommet svært langt i digitaliseringen. Derfor er vi også ekstra sårbare. Privatpersoner kjøper bussbilletter, kommuniserer med skolen, betaler regninger og får prøvesvar på koronateksten digitalt. Næringslivet og offentlige etater er helt avhengige av digitale løsninger for å tilby sine tjenester. Som Nasjonal sikkerhetsmyndighet skriver i sin siste rapport om risikobildet: «En avhengighet er en potensiell sårbarhet».

Angrepet på Stortingets e-post-systemer tidligere i år var en vekker. Det bør også romjulas angrep mot Amedia bli. Ansatte i norske mediehus drilles allerede på digital sikkerhet, og det viktige forebyggende arbeidet i den enkelte redaksjon må videreføres og styrkes. Samtidig må regjeringen fortsette arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne i møte med et skjerpet digitalt risikobilde.