Trondheim, 27.12.2021. Ravnkloa fisk og skalldyr legger ned. Foto: Roar Blåsmo-Falnes .  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Byen trenger fortsatt sjømatutsalg i Ravnkloa

Fiskeutsalget i Ravnkloa stenger dørene over nyttår. Det betyr dessverre at Trondheim mister en gammel attraksjon som har vært en berikelse for sentrum.

I flere århundrer har det pågått fiskehandel i Ravnkloa, og i 2000 fikk allmenningen nederst i byens paradegate en ny hall der erfarne fiskehandlere startet ny aktivitet basert på gammel kunnskap.

Ravnkloa Fisk & Skalldyr har vært et verdifullt tilbud til byens innbyggere og en turistattraksjon i over 20 år. Det var Ketil Rismark som etablerte bedriften, og han sier nå til Adresseavisen at selv om de har hatt mange fine kunder, er det for få av dem. Dårlig besøk og sviktende omsetning fører til at de ikke kan drive videre. Trondhjemmerne har altså ikke vært flinke nok til å benytte seg av tilbudet. Det er synd.

Matvarekjedenes stadig større makt er også en viktig årsak til det som skjer. Små og uavhengige aktører taper i konkurransen.

Økonomisk sett hadde det antakelig vært lønnsomt for de andre som driver handel i Midtbyen om sjømatutsalget hadde fortsatt. Om én virksomhet går med underskudd, kan det likevel være en fordel for mange andre at den finnes. Tilbudet i Ravnkloa har gjort Midtbyen mer attraktiv, noe som har vært ekstra viktig i ei tid der kjøpesentrene utenfor sentrum har overtatt mer og mer av handelen.

Alle som er opptatt av at sentrumsgatene fortsatt skal være en levende blanding av handel, kultur og uteliv, bør nå undersøke om det finnes muligheter for å videreføre tradisjonene i Ravnkloa.

Trondheim og Trøndelag er utpekt som Europas gastronomiregion i 2022. En slik region trenger også et solid grunnlag av sunn, fersk hverdagsmat av den typen vi kunne kjøpe nederst i Munkegata.

Bondens marked og Reko-ringen er store suksesser i Trondheim. Vi er blitt mer og mer opptatt av gårdsmat og kortreist mat. Særlig i en kystregion bør sjømat være en viktig del av et slikt tilbud. Derfor bør det være grunnlag for fortsatt aktivitet i Ravnkloa.