Elbjørg Revdal (86) får vaksinen i Malm 5.1.2021 Sykepleier Merete Vada setter sprøyta  Foto: LEIF ARNE HOLME

Klokt å omplassere uvaksinerte

Ansatte i Helse Nord-Trøndelag som ikke er fullvaksinerte, får nå arbeidsoppgaver der de ikke har direkte kontakt med pasienter.

Det er betryggende at helseforetaket følger anbefalingen fra helsemyndighetene. Andre helsevirksomheter bør gjøre det samme.

Du skal føle deg trygg når du mottar helsehjelp, uansett om du er på sykehus, bor på sykehjem eller får hjelp fra hjemmetjenesten. Likevel har både pasienter og pårørende vært redde for at uvaksinerte helsearbeidere skal smitte dem. I noen få tilfeller har fullvaksinerte personer dødd av korona etter å ha blitt smittet av uvaksinert helsepersonell. For å redusere faren for slike alvorlige hendelser, sendte Helsedirektoratet i oktober et brev til kommunene, nasjonale helseforetak og statsforvaltere der de presiserer hvordan de skal forholde seg til ansatte som verken er vaksinert mot korona eller sesonginfluensa. Kartlegging av vaksinasjonsstatus og behov for omplassering er noen av verktøyene som kan trygge pasienter og pårørende.

Helse Nord-Trøndelag har nå omplassert 70 av sine 3500 ansatte, melder NRK. Siden det er en privatsak om du er vaksinert eller ikke, har enkelte ansatte ikke villet avklare hvorvidt de har tatt vaksine. Helseforetaket har løst problemet ved å definere dem som ikke er åpne om dette, som uvaksinerte. Fagforeningen støtter tiltaket. Det er bra at helseforetaket greier å følge retningslinjene fra helsemyndighetene. I andre deler av helsetjenesten har det vært vanskeligere fordi mangelen på folk har vært stor.

Ny smittebølge og strenge smitteverntiltak har ført til at debatten om vaksinetvang har blusset opp igjen. Flere mener at det bør være et krav at helsearbeidere er vaksinerte. Foreløpig håper vi at omplassering er nok. Å la seg vaksinere er heldigvis frivillig i Norge. Takket være høy tillit til myndighetene, er godt over 90 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert. Informasjon og god kommunikasjon er gode verktøy. Likevel er det utvilsomt vanskelig i et helseetisk perspektiv å forsvare at uvaksinerte behandler sårbare pasienter. Helsearbeidere bør derfor føle seg forpliktet til å opplyse arbeidsgiver om at de ikke er vaksinerte og bør omplasseres.