Tøffe tak: Avdelingsleder May Helen Solum og helsearbeider Lisa Lauritsen ved Brundalen helse- og velferdssenter er to av svært mange som har tøffe tak under koronaen. Vi skal være takknemlige for den ekstra innsatsen helsearbeidere og mange andre yrkesgrupper gjør.   Foto: Håvard Jensen

Takk til heltene, nok en gang

Vi kan ikke ha et helsevesen som er avhengig av at ansatte sliter seg ut.

I ettermiddag ringes jula 2021 inn, og vi står oppi nok ei annerledesjul med mye koronasmitte, smitteverntiltak og et helsevesen som frykter å knele under presset. Nok ei jul er det naturlig å takke dem som har gått den ekstra mila det siste året.

Mens en del kan ta juleferie, er det andre som kan skyte ei hvit pinn etter late romjulsdager med familie og venner. I helsevesenet er det mange som må jobbe og ta på seg ekstravakter for at innbyggerne skal få helsehjelpa de har krav på. Men bejubling og takksigelser hjelper lite for utslitte helsearbeidere som møter veggen på grunn av for stort arbeidspress. For dem som hver bidige dag må gå hjem fra jobb og erkjenne at de ikke strakk til i dag heller, kan sikkert en takk på lederplass i ei avis nesten virke provoserende. Det som derimot kan hjelpe er bedre arbeidsvilkår, som gjør det levelig å jobbe i sektoren. Vi kan ikke ha et helsevesen som er avhengig av at ansatte sliter seg ut.

Lenge før pandemien ble det varslet en prekær sykepleiermangel de neste ti, femten årene dersom det ikke gjøres noe. Regjeringen lover 500 nye studieplasser for sykepleiere til høsten. Det er bra start. Samtidig er det viktig å huske på at forholdene er tøffe for alle som jobber på «gulvet» i helsevesenet. I et debattinnlegg tar spesialsykepleier Maria Eriksdatter Langli i Selbu til orde for at ikke bare sykepleiere kan omtales som superhelter i koronakrisa. Den tverrfaglige innsatsen og kunnskapen fra helsefagarbeidere, vernepleiere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, lærlinger, ufaglærte vikarer, pensjonister, fysio- og ergoterapeuter, renholdere, kjøkkenpersonale og vaktmestere er avgjørende. De står på dag og natt, i helger og ferier.

Selv om takk og hurra ikke hjelper direkte, betyr det noe å bli sett, skal vi tro hjertesukket fra sykepleieren. Koronakrisa har vært en øyeåpner for hvor viktige lærere, miljøarbeidere, barnehageansatte, helsepersonell, renholdere og en rekke andre yrkesgrupper er for at samfunnet skal kunne holde hjulene i gang. Mange av dem er dønn slitne nå. Håpet er at at arbeidsbyrden blir lettere neste år. Vi håper også at det ikke er behov for lederartikler som denne, der vi takker for den ekstraordinære innsatsen.

Vi ønsker alle ei god jul!