Oslo 20211108. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre etter at han la fram sine endringsforslag til statsbudsjettet for 2022 for Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB  Foto: Stian Lysberg Solum

Ja til mer fleksibel lønnsstøtte

Regjeringen bør snu, slik at det blir mulig å kombinere permitteringer og lønnsstøtte.

Ord som nølende, bakpå og kaotisk brukes når opposisjonen karakteriserer regjeringens arbeid med den etterlengtede lønnsstøtteordningen. Etter en rotete prosess med mye fram og tilbake, landet regjeringspartiene og SV på en løsning som gjør det lettere for koronarammede bedrifter å unngå permitteringer. Men ett problem gjenstår: Bedriftene må enten beholde alle i jobb eller permittere alle. Vi støtter kravet om en mer fleksibel ordning.

Lønnsstøtte gis til virksomheter som er direkte eller indirekte berørt av lovpålagte koronatiltak, som antallsbegrensninger og skjenkestopp. Målet er at bedrifter skal få penger for å beholde folk i jobb i stedet for å permittere dem. Ordningen er avgjørende for å unngå kompetansetap som kan ramme kultur- og utelivsbransjen i lang tid framover. Løsningen regjeringen først la fram, fikk hard kritikk, både fra opposisjonen og fra næringslivet. Mandag ble det klart at maksbeløpet i ordningen økes fra 30 000 til 40 000 per ansatt. Det er bra.

Likevel står arbeidsgivere som kun har mulighet til å holde deler av virksomheten åpen, men som taper penger om de må holde alle ansatte på jobb, nå i en vanskelig situasjon. Dersom de permitterer deler av arbeidsstokken, mister de retten til lønnsstøtte for dem som er igjen. Ifølge Næringslivets hovedorganisasjon gjør prinsippet om alle eller ingen at en del bedrifter ikke kan bruke ordningen, men heller permitterer alle. Regjeringen har i stedet lyttet til kravet fra arbeidstakerorganisasjonen LO. – Man skal ikke kunne plukke ut hvem som skal kunne permitteres eller ikke, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til nettavisen E24 tidligere denne uka.

Vi forstår tanken bak kravet, men fine prinsipper hjelper ikke dem som blir permittert fordi bedriften tross lønnsstøtten går på store økonomiske tap dersom de må beholde alle ansatte. Konsekvensen av LOs krav kan bli at flere enn nødvendig går jula i møte uten en jobb å gå til. Det gagner verken bedriften, samfunnet eller arbeidstakerne.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe