Kuldebølgen som har lagt seg over store deler av Norge og Sverige, får skylda for prisøkningen, sammen med begrensninger i kapasiteten til strømnettet.  Foto: PAUL KLEIVEN

Fornuftig strømpakke hjelper flere

Den nye strømpakka gir flere trygghet i vinter.

Regjeringspartiene og SV ble fredag enige om ny strømpakke. Pakken innebærer at staten tar en større del av regninga for høye strømpriser. I tillegg går de inn for at den nye nettleieordninga blir utsatt. Vi mener avtalen er god. Den bidrar til at flere får hjelp allerede nå. Når den nye nettleieordninga blir utsatt, får folk tid til å endre vaner, slik at de er bedre forberedt når forskriften innføres. Vi forutsetter at nettselskapene følger opp regjeringens utsettelse.

Midtnorsk debatt: Jeg gruer meg selvsagt for strømregninga

Regjeringens forslag til strømpakke var i utgangspunktet på 4,6 milliarder, men SV har økt pakken med 1,125 milliarder kroner. Mer penger i potten betyr økt kompensasjon til alle, sosialhjelp til flere og økt bostøtte i januar, februar og mars. 118 millioner går til bostøtte for desember. Borettslag, sameier og aksjeleiligheter får også en ordning som likebehandler beboerne med dem som bor i enebolig. Staten skal ta 55 prosent av regningen for det som overstiger 70 øre kilowattimen for opptil 5 000 kilowattimer av det månedlige forbruket. Opprinnelig forslag var 50 prosent. Støtteordningene treffer bredere, og gir sannsynligvis flere mer trygghet i vinter.

Det er fornuftig å utsette den omstridte nettleieordninga som i utgangspunktet skal innføres fra nyttår. Den nye ordninga betyr at strømkundene får «rushtidspriser» på forbruket. Det blir for eksempel dyrt å bruke dusj, stekeovn, vaskemaskin og elbillader visse tider av døgnet når mange bruker strøm samtidig. Hvis forbrukerne derimot greier å kutte toppene og spre forbruket, skal de kunne slippe ei stor ekstraregning.

Midtnorsk debatt: Staten har tjent grovt på høye strømpriser

Utsettelsen har skapt ramaskrik i energibransjen, som mener det ikke er praktisk mulig å utsette ny nettleieordning. Midt i ei strømkrise der mange trenger økonomisk støtte til å komme seg over kneika, er det likevel klokt å utsette ordninga slik at folk får en mulighet til å omstille seg. Vi må forberede oss på å bruke mindre strøm framover, men ny nettleieordning er dårlig timing i ei strømkrise der folk baler med usedvanlig høye strømregninger.