Trondheim 29. november 2021 Rita Ottervik (Ap), Mona Berger (SV), Ola Lund Renolen (MDG), Marte Løvik (Sp) og Roar Aas (Ap) presenterte de rødgrønnes budsjettenighet.  Foto: Morten Antonsen

Vil Ap ha byregjering, må de gjøre mer

Ordføreren må takke seg selv for at parlamentarisme ikke allerede er innført i Trondheim.

Ordfører Rita Ottervik mener det blir stadig viktigere å innføre parlamentarisme i Trondheim. Det har hun rett i, men det er skuffende at hun ikke har klart å skifte byens styringsform etter 18 år som ordfører.

Mange av de største byene i Norge styres etter parlamentariske prinsipper. De har byregjeringer med byråder som står politisk ansvarlig for sine respektive områder. Er ikke bystyremedlemmene fornøyd med jobben de gjør, kan de fremme mistillit. Systemet er det samme som vi har på statlig nivå, der Stortinget er det besluttende organet og regjeringen det utøvende.

I dag styres Trondheim etter formannskapsmodellen. I dette systemet tar politikerne fortsatt beslutningene, men det er kommunaldirektøren og hens stab av fagdirektører som har ansvaret for å utføre bystyrets vedtak.

Rita Ottervik mener parlamentarisme er viktig for gjennomføringen av prioriterte vedtak. Byrådet blir kastet dersom de ikke utfører det bystyret har bestemt, påpeker hun i et intervju i Adresseavisen.

I dag har Trondheim et stort byråkrati med mye makt, men som ikke er valgt av folket. Med en byregjering vil det politiske ansvaret være langt tydeligere plassert. Politikerne kan ikke lenger dekke seg bak byråkrater dersom noe går galt. I tillegg vil en slik styringsform trolig øke interessen og debatten om styringen av byen.

Snart to år med kommunal koronahåndtering understreker behovet for å skifte styringsform. Med en byregjering ville det vært mindre forvirring rundt hva som er rådende kommunale koronaregler, eller om hvem det egentlig er som bestemmer i krisetider.

Arbeiderpartiet har ønsket å innføre parlamentarisme helt siden Rita Ottervik først ble ordfører i 2003. Et stort flertall av politikerne i bystyret deler dette ønsket.

Ottervik må takke seg selv for at parlamentarisme likevel ikke er innført. Hun har byttet det bort i forhandlinger med de mindre samarbeidspartiene.

Vil Ap ha byregjering, må partiet simpelthen prioritere det høyere.