Apotekene har kapasitet til å bidra i vaksineringsarbeidet.   Foto: Mariann Dybdahl

Bør bruke apotekene til koronavaksinering

Mye ligger til rette for at apotekene kan bidra i vaksineringsarbeidet.

Mye tyder på at koronaviruset er mer smittsomt nå, og en tredje vaksinedose er det viktigste tiltaket mot den økende smitten som belaster sykehusene mer og mer. Men vaksineringen går ikke så fort som regjeringen ønsker. Derfor bør de la apotekene delta i vaksineringsarbeidet.

Regjeringen har flere ganger understreket at oppfriskingsvaksine er det viktigste i den smittebølgen vi er inne i nå. Arbeidet med å få satt den tredje dosen går imidlertid tregt. I november ga regjeringen beskjed til kommunene om at antallet doser nasjonalt skulle økes fra 200 000 i uka til 400 000 ukentlig. Framdriften har ikke vært god nok. På tre uker er det satt 360 000 færre vaksinedoser enn planen var, ifølge VG. Noe av årsaken er at kommunene ikke har greid å bygge opp god nok vaksinasjonskapasitet igjen. Med dagens tempo vil alle over 65 år ha fått tredje dose i månedsskiftet februar/mars, og ikke før jul som først planlagt.

En mulighet for å få opp tempoet er å ta apotekene i bruk. Både Farmasiforbundet, Apotekforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har tatt til orde for at apotekene kan bidra. KrF, Høyre og Frp mener det kan avlaste kommunene og helsetjenesten. Nå er også regjeringen på glid. Det er bra. Det er avgjørende å få opp vaksineringstempoet for at konsekvensene av den nye smittebølgen og de påfølgende restriksjonene ikke blir for store. Regjeringen bør derfor være «på ballen», slik at apotekene kan starte arbeidet raskt.

Det bør ikke by på store problemer å få organisert vaksinasjonsarbeidet hos landets apoteker. Apotekene står klare med 4000 vaksinatører som består av apotektekniker og farmasøyter. Via Apotekforeningen har apotekene allerede tilbudt regjeringen å sette opp mot 100 000 vaksinedoser i uka. Apotekene krever ikke mer penger enn det fastlegene gjør for jobben. Her er det altså mye ubrukt kapasitet som raskt kan brukes. De fleste apotek er plassert slik at de er lett tilgjengelige for folk, og de gir større muligheter for vaksinering på kvelder og i helgene. Hvis det blir enkelt å ta vaksine, er det grunn til å tro at flere tar den raskere.