Foto: Mani Mohammed/AP/NTB

Vi må gjøre mer for barn som lider

Stadig flere barn rammes av fattigdom eller utsettes for overgrep som følge av koronapandemien. Vi trenger et internasjonalt krafttak for barns rettigheter.

En fersk rapport fra FNs barnefond Unicef er deprimerende lesning. Pandemien har hatt fryktelige konsekvenser for verdens aller svakeste. 100 millioner flere barn har havnet i fattigdom. Det er ti prosent flere siden 2019. 50 millioner barn står i fare for å dø av alvorlig underernæring innen utgangen av 2022. Det er en svimlende økning på ni millioner.

LEDER: Haster å dele vaksine-oppskrifter

Krisenes iboende djevelskap er at de som oftest går aller verst utover dem som har minst fra før. Unicef-rapporten viser at om lag ti millioner flere barn kan risikere å bli giftet bort i løpet av dette tiåret som følge av pandemien. Antall barnearbeidere vil øke. Færre barn vil motta vaksinasjoner mot sykdommer som polio og meslinger. Hele 1,6 milliarder elever var uten fysisk undervisning det første året i pandemien. Mange har falt ut av skolen for godt.

I forbindelse med tusenårsskiftet satte vi oss djerve mål om å utrydde sult og fattigdom, sikre utdanning for alle og sørge for en mer bærekraftig utvikling, for å nevne noe. Pandemien har ført til at den positive utviklingen vi tross alt har sett på flere av disse områdene, har blitt reversert.

Pandemien har forsterket gapet mellom fattige og rike land i verden. Mens Norge og andre ressurssterke land langt på vei klarer å gjenreise økonomien, sliter fattige land med økt gjeld og blir hengende enda lenger etter i utviklingen.

For 75 år siden, den 11. desember 1946, ble Unicef stiftet for å hjelpe etterkrigsbarna i Europa. Senere ble mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag er FNs barnefond verdens største hjelpeorganisasjon for barn, og den viktigste forsvareren av barns rettigheter. Selv karakteriserer organisasjonen koronapandemien som den verste krisen i Unicefs historie.

Som medlem av Sikkerhetsrådet har Norge en sentral posisjon i FN. Vi bør forsterke innsatsen for verdens barn og ikke minst sørge for en mer rettferdig fordeling av koronavaksinene.