I høst demonstrerte flere mot vaksineprodusent Johnson&Johnson som ikke vil dele vasksineoppskrifter ved å oppheve patent, noe som fører til skjevhet i vaksinefordelingen. Her fra New Brunswick, Canada.   Foto: Bruce Gilbert/AP

Haster å dele vaksine-oppskrifter

Regjeringen må raskt bestemme seg for å støtte patentunntak for koronavaksiner.

Skal vi greie å stoppe pandemien og nye virusmutasjoner, er det avgjørende at flere vaksineres i alle verdens land. Da må den globale vaksineproduksjonen økes. Et midlertidig patentunntak, slik at vaksineoppskriftene kan deles, kan være et viktig bidrag for å få opp vaksineringstempoet.

Hjelpeorganisasjoner har allerede slått alarm. De har i lang tid krevd at Norge i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal støtte et midlertidig patentunntak for vaksiner. Med den nye virusvarianten omikron, som sprer seg raskt, er et unntak mer aktuelt enn noen gang. Økt vaksinering over hele verden vil redusere risikoen for nye mutasjoner og smittebølger. Dersom koronaviruset får fortsette å spre seg i fattige land uten vaksine, kan det etter hvert oppstå en virusvariant som vaksinen ikke beskytter mot. Derfor haster det med å få opp både produksjonen og vaksineringsgraden. Hvis vaksineoppskriftene blir delt med fattige land, kan vaksinene produseres der. Det vil ha betydning for hvor raskt befolkninga kan få den livsviktige vaksinen.

En rekke lavinntektsland, tidligere verdensledere og nobelprisvinnere har lenge presset på for at WTO som et krisetiltak kan se bort fra patentene som legemiddelselskapene har. Det er over et år siden Sør-Afrika og India la fram forslaget. Norge, USA og andre land kjempet lenge mot. Utenriksdepartementet mente en opphevelse av patentbeskyttelsen var for omfattende og "eksperimentell". Tidligere i år åpnet likevel USA og så Solberg-regjeringen for å snu i saken, og nå er Støre-regjeringen på glid. Det er bra. Vaksinefordelingen i verden er per i dag grotesk skjev, bare seks prosent av befolkningen i afrikanske land er vaksinerte. Vi er nå i en nødssituasjon som krever rask handling.

Årets ministerkonferanse i WTO, der patentunntaket skulle diskuteres, er nok en gang avlyst på grunn av korona. Det er en påminnelse om at det haster med å oppheve en av barrierene som hindrer at flere får beskyttelse raskere.