St. Olavs hospital har fått årets influensavaksine. De har som mål å få 85% av de ansatte vaksinert.  Foto: Espen Bakken

Det skal være frivillig å ta vaksine

Veletablerte og stødige demokratier i Europa er i ferd med å tvinge innbyggerne sine til å vaksinere seg. Norge må holde hodet kaldt og stå fast på prinsippet om frivillighet.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mener det er på høy tid å vurdere påbud om vaksine for europeiske borgere. Vaksineplikt kan, ifølge presidenten, være avgjørende for å bekjempe den nye virusvarianten omikron, som ser ut til å være langt mer smittsom enn de eldre variantene.

LES OGSÅ: Milde omikrontilfeller gir håp

Østerrike har som første EU-land varslet innføring av vaksineplikt fra 1. februar neste år. Greske myndigheter vil bøtelegge personer over 60 år som ikke vaksinerer seg. Også i Tyskland drøfter den nye regjeringen spørsmålet om tvungen vaksinering.

At land tyr til så ytterliggående grep, sier mye om alvoret i koronasituasjonen. Men det sier minst like mye om hvor lett det kan være å kaste vrak på grunnleggende individuelle rettigheter i en krisesituasjon. Å pålegge mennesker å ta vaksine mot sin vilje strider mot det liberale demokratiets idé om individets ukrenkelighet.

DEBATT: Unntakstilstand har blitt den nye normalen i Helse-Norge

I Norge er det heldigvis bred politisk enighet om at vaksinasjon må baseres på frivillighet. Som statsminister Jonas Gahr Støre slo fast senest torsdag morgen i NRKs Politisk kvarter: Frivillighetslinjen har tjent landet godt. Norge er helt i europatoppen i vaksinering.

Vaksine er det viktigste mot koronapandemien, så langt har EU-presidenten rett. Men det er også avgjørende at befolkningen respekterer myndighetenes ulike koronaråd og -tiltak. Å gjennomføre vaksinasjon med tvang vil undergrave tilliten mellom myndigheter og innbyggere. Det vil gjøre det vanskeligere å bekjempe pandemien, ikke enklere.

LES LEDER: Trygghet for pasienter og pårørende

Høyre foreslår å innføre vaksineplikt for helsepersonell. Pasientsikkerhet må gå foran prinsippet om frivillighet, mener partiet.

Pasientenes sikkerhet må ivaretas, men så langt som mulig uten å svekke frivillighetslinjen. Uvaksinert helsepersonell bør for eksempel omplasseres slik at de ikke har kontakt med sårbare pasienter.