Finansminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB  Foto: Stian Lysberg Solum

Vi forventer en rask opprydding

Politikernes særordninger må under lupen.

Denne uka kom nyheten om at Skatteetaten endrer praksis og slår fast at politikere ikke får skattefri pendlerbolig dersom de har folkeregistrert adresse hjemme hos foreldrene. Regelendringen kommer etter Aftenpostens avløringer av daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i september. I flere år fikk han gratis og skattefri pendlerbolig fordi han var folkeregistrert på gutterommet i Agder. Det er bra at skattereglene for politikere som pendler, blir på linje med reglene alle andre må følge. Vi venter utålmodig på at Stortinget også går gjennom andre særordninger med et kritisk blikk.Å være stortingsrepresentant er noe annet enn å være ansatt. Det er ingen jobb, men et verv. De får ikke lønn, men en godtgjørelse. De er ikke underlagt arbeidsmiljøloven, mange jobber lange dager og er borte fra familien sin i lange perioder. Særordninger som sørger for at de får gjort jobben sin på en god måte, er nødvendige. Men særordningene må ikke bli så lukrative at velgerne sitter igjen med et inntrykk av at politikerne meler sin egen kake.

Ryddejobben kan ikke begrense seg til å gjøre dagens regelverk lettere å forstå. Stortinget må også vurdere hvilke ordninger de skal beholde, og hvilke de skal kvitte seg med. I nesten 30 år har stortingspolitikerne fått det Dagbladet nylig kalte «doble feriepenger». En fersk stortingsrepresentant får utbetalt feriepenger fra sin tidligere arbeidsgiver. I alle årene som stortingsrepresentant betales godtgjørelsen også i juli, men de tjener ikke opp feriepenger. Likevel får de også feriepenger året etter de gir seg på Stortinget, takket være Stortingets egne tilpasninger av regelverket. Ikke bare det, i motsetning til vanlige lønnsmottakere får de også feriepenger på etterlønn.

Eksempler som dette viser behovet for en ekstern gjennomgang av stortingsrepresentantenes ordninger, slik flere partier har tatt til orde for. Men den viktigste jobben må politikerne gjøre selv. Det holder ikke at representantene kjenner regelverket, de må også ha et bevisst forhold til regelverkets intensjon. De mange avsløringene knyttet til etterlønn og pendlerordningen viser at mange av dem har en vei å gå.