Foreløpig illlustrasjonsplan, med fotballhall nordvest for Smistadvegen og kombinasjonsbygg 1 og 2 sørøst for Smistadvegen.   Foto: Fra saksfremlegget. Illustrasjon: Pir II

Politikerne må snu om fotballhall

Byen trenger en ny hall, og den må tilhøre hele kommunen.

Idrettspolitikerne i Trondheim sa mandag nei til en kommunalt eid fullskala fotballhall i Granåsen. Heldigvis åpner partiene for å ombestemme seg.

I tilleggsinnstillingen til handlings- og økonomiplanen for 2022–2025 foreslår Kommunedirektøren 200 millioner kroner i investeringsmidler til fotballhallen. Låneopptak skal utgjøre om lag 137 millioner kroner av finansieringen. Forslaget fikk ikke flertall da politikerne i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen (KIF) behandlet saken denne uka. De mente det var altfor dyrt. De landet derfor på alternativ to, der klubbene Byåsen og Nationalkameratene bygger og eier hallen. Hvor mye penger kommunen skal gå inn med, sier ikke komiteens innstilling noe om, men de mener beløpet bør være betydelig lavere enn de 86 millionene som er skissert i dette alternativet.

Det er bra at byens folkevalgte har et kritisk blikk på kostnader. Men ei løsning der hallen eies av to klubber, er ikke rett vei å gå. Både fotballkretsen og idrettsrådet advarer mot en slik modell. – Det skal være like stor mulighet for de andre klubbene i Trondheim å ha tilgang til hall uten å bygge selv. Det blir ikke rettferdig ellers, sier leder av idrettsrådet, Anne-Lise Bratsberg. Kommunedirektøren er på samme linje. I det opprinnelige forslaget heter det at «en kommunal hall vil best sikre en rettferdig fordeling av halltid til idrettens samlede idrettslige aktivitet». Det er et standpunkt vi støtter. Når kommunen uansett skal inn med flere millioner, er det uholdbart om hallen ikke kommer alle barn og unge til gode, uavhengig av hvilken klubb de tilhører.

Det store flertallet av haller der det spilles innendørsidrett, som håndball og basketball, er kommunalt eid. Samtidig mangler storbyen Trondheim en fullskala fotballhall. Antall kunstgressbaner står heller ikke i forhold til behovet. Fotball er den største idretten i byen. En ny hall vil bety mye for rekrutteringen, talentutviklingen og for folkehelsen. Derfor er det bra at flere partier allerede har varslet at de enten snur eller kan snu i saken. Når saken behandles i bystyret 9. desember, håper vi flertallet innser at Trondheim trenger en fotballhall for hele byen.