13. september er det stortingsvalg. Vi har spurt ti unge hva som er viktigst for dem.  Foto: GORM KALLESTAD

Tilliten til Stortinget er svekket

I september varslet Stortinget en ekstern gjennomgang av pendlerboligordningen. Det er åpenbart fornuftig å se på regelverket. Verre var det at mandatet ikke sa et ord om enkeltsaker. Nå har stortingsflertallet bestemt at Riksrevisjonen skal få den oppgaven. Det skulle bare mangle.

Gjennomgangen Stortinget vedtok etter valget, hadde aldri sett dagens lys uten Aftenpostens avsløringer av politikere som har misforstått eller misbrukt ordningen. Mye tyder på at Riksrevisjonens varslede gjennomgang ikke hadde blitt noe av uten Adresseavisens ferske avsløring rundt stortingspresidentens pendlerbolig. Dette viser med all tydelighet hvorfor bukken ikke bør passe havresekken. Stortingsrepresentanter nyter godt av en rekke goder som skal sikre at landets fremste folkevalgte kan gjøre en god jobb. Det er påfallende at stortingsrepresentantene tilsynelatende alltid kommer godt ut av sine egne feiltolkninger.

LES KOMMENTAREN: Det er særlig to grunner til at Hansen vanskelig kan fortsette som stortingspresident

Tirsdag meldte Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fra Trondheim fra 2014 til 2017 fikk gratis pendlerbolig fra Stortinget selv om hun eide bolig i nærheten av Oslo. Hun opplyste aldri Stortingets administrasjon om at hun hadde kjøpt seg inn i mannens bolig. Ifølge dem hadde hun fra 2014 ikke rett på pendlerbolig, fordi hjemmet i Ski ligger innenfor grensen på fire mil.

Likevel var stortingsdirektør Marianne Andreassen tydelig på at saken ikke vil få noen konsekvenser for stortingspresidenten. Grunnen hun oppga var at det har vært flere saker av lignende karakter og at det er behov for tydeligere regler. Uttalelsen fikk heldigvis flere stortingsrepresentanter, som Høyres Henrik Asheim, til å reagere. Det kan ikke være sånn at når stortingsrepresentanter gjør noe galt, så er det kun regelverket som skal endres, mens andre som misforstår lover og regler, risikerer straff.

Hansen har sagt at hun lover å rydde opp etter seg, betale tilbake om nødvendig. Det er bra. Men det bør ikke være opp til den enkelte representant om de velger å gjøre opp for seg, eller ikke. For at tillitsbaserte ordninger skal fungere, må de ordningen gjelder vise seg tilliten verdig. Det er dessverre ikke tilfellet her. Saken handler ikke bare om Hansen, men om omdømmet til Stortinget som institusjon.