TRONDHEIM: AtB må kanskje gjøre drastiske kutt i busstilbudet.  Foto: Richard Sagen

Regjeringen må få bussen over kneika

Kollektivtrafikken, særlig i Trondheim og andre storbyer, er blitt hardt rammet under koronakrisen. Derfor er det helt nødvendig at busselskapene blir hjulpet over den kneika som gjenstår.

Regjeringen har fått berettiget kritikk for at klimapolitikken i det nye statsbudsjettet ikke er offensiv nok. De øker riktignok CO2-avgiften, men senker andre avgifter for at det ikke skal bli for dyrt å fylle tanken. Dermed øker utslippene sammenlignet med Solbergs siste budsjettforslag. I lys av dette hadde vi ventet at kollektivtrafikken ble styrket. Det skjedde dessverre ikke.

Mange busselskap risikerer å få store økonomiske problemer neste år. Selskapet AtB i Trøndelag er blant dem som kan bli hardt rammet, og de kan bli nødt til å kutte i rutetilbudet. Under pandemien er folk blitt oppfordret til å unngå kollektivreiser, og bilen er blitt et fristende alternativ. Antallet kollektivreiser har dermed sunket kraftig. Når samfunnet kommer i gang igjen for alvor, håper vi dette snur.

Dessverre vil det ta lang tid før kollektivtrafikken er tilbake til det normale, og sektoren trenger derfor fortsatt en form for overgangsstøtte. I likhet med Erna Solbergs regjering vil likevel den nye regjeringen fjerne koronastøtten til kollektivtrafikken. Det nye statsbudsjettet legger opp til at fylkeskommunene, som er ansvarlige for busser og trikker, ikke får kompensasjon for tapte billettinntekter over nyttår.

LES OGSÅ: Trøndelag risikerer store kutt

Flere Arbeiderparti-politikere i storbyene har reagert. Både fylkesordfører Tore O. Sandvik og Oslos byråd Raymond Johansen håper Sosialistisk Venstreparti vil berge busselskapene under budsjettforhandlingene i Stortinget. Det er underlig at sentrale Ap-politikere må be SV om hjelp.

Forslaget til nytt statsbudsjett ble riktignok sydd sammen i løpet av kort tid, men både Sandvik, Johansen og andre hadde nok rukket å gi partiledelsen beskjed om at det er nødvendig å sørge for et godt busstilbud, både for norsk klimapolitikk og for storbyene. Klimatoppmøtet i Glasgow blir avsluttet i dag. Det vil være pinlig for Norge om det blir vanskeligere for folk å reise kollektivt.