Foto: Mariann Dybdahl

Et pinlig kutt i norsk skogvern

Støre-regjeringen virker mer opptatt av å verne skog i utlandet enn hjemme.


Det kan som kjent være lettere å se flisen i andres øye enn bjelken i sitt eget. Sånn fortoner det seg etter at Norge sist uke, i Glasgow, var med på tidenes største satsing mot avskoging. Vi har inngått avtaler med Costa Rica og Ecuador for flere hundre millioner for å hindre avskoging. Like etterpå presenterte regjeringen Støre sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Der foreslår de å kutte 120 millioner til skogvern i Norge. Tiltak for å bevare biologisk mangfold og motvirke klimaendringer er altså salderingspost på hjemmebane.

Høsten 2014 var vi kritisk til klimadelen av det første statsbudsjettet fra regjeringen Solberg som den hadde utarbeidet fra grunnen av. Da ble det også kuttet kraftig i støtten til skogvern. Etter at Venstre ble en del av Solberg- regjeringen, ble politikken på området noe forbedret. Derfor er det en pinlig klimastart for regjeringen Støre å kutte i et av de grønneste områdene i norsk politikk. Et område som i liten grad berører lommebøkene til vanlig folk og tar vare på verdier for fellesskapet.

I Hurdalsplattformen skriver regjeringspartiene at en aktiv skogpolitikk er en «jordnær, konkret og billig klimaløysing som regjeringa vil satse på». Når det kommer til tiltak, ser det ut til at hensynet til skogbruk og verdiskaping veier tyngre enn klima og artsmangfold. Det relativt store kuttet i støtten til skogvern forsterker inntrykket av at regjeringens politikk for skog innenfor landets grenser i realiteten er næringspolitikk forkledd som klimapolitikk. Utenfor landets grenser er den samme regjeringen villig til å satse hundrevis av millioner for å motvirke nettopp det.

Sterk kritikk mot regjeringens kutt i midler til skogvern kommer ikke bare fra Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond og miljøpolitikere utenfor regjeringen. Også Norskog, medlemsorganisasjonen for skogeierne som ikke akkurat har vært en pådriver for økt vern, kritiserer kuttet. Skogeiere som har inngått avtale om frivillig vern, må vente i opptil tre år, fordi det ikke er nok penger i ordningen. Mange ord kan brukes om denne formen for skogpolitikk. Grønn er ikke et av dem.