Trondheim 23. februar 2021. Her fra St. Olavs hospital. Skilt over Akuttmottak, Gastrosenteret og Hjerte-lunge-senteret.  Foto: Christine Schefte

Vi trenger flere hender i helsevesenet

Koronapandemien har avdekket betydelige kapasitetsproblemer i norsk helsevesen. Både statlige og kommunale myndigheter må ta affære.

St. Olavs hospital har sett seg nødt til å øke beredskapsnivået og utsette planlagte operasjoner, fordi et stort antall utskrivningsklare pasienter tar opp plassene i akuttmottaket. De siste ukene har mellom 25 og 40 utskrivningsklare pasienter blitt liggende på sykehuset fordi kommunene ikke har vært i stand til å etablere tilbudene pasientene trenger. Trondheim kommune har ansvaret for om lag halvparten av disse pasientene.

LES OGSÅ: Ottervik ber statsråden gripe inn

Koronapandemien har satt sykehjemmene under sterkt press. Det er smitte blant både beboere og ansatte, samtidig fører selve koronahåndteringen til mye merarbeid. Kommunaldirektør for helse- og velferd i Trondheim, Wenche Dehli, sier at det er bemanningen som er hovedutfordringen for kommunen nå.

Det er uholdbart at planlagte undersøkelser og operasjoner utsettes på grunn av kapasitetsproblemer i helsevesenet. Det er kostbart for dem det gjelder, både økonomisk og menneskelig. Det er i tillegg sløseri med fellesskapets midler når kommunene må betale sykehuset flere titalls millioner kroner for utskrivningsklare pasienter som blir liggende og vente.

LES OGSÅ: Dette gjør du hvis barnet ditt får korona

Sykehus over hele landet melder om kapasitetsproblemer denne høsten. Allerede før pandemien viste rapporter at intensivkapasiteten i Norge er lav sammenlignet med andre nordeuropeiske land. Kapasiteten har ikke økt, til tross for at en stadig aldrende befolkning bidrar til økt behov i årene som kommer. I koronakommisjonens rapport påpeker sykehusene at utfordringene også her først og fremst handler om mangel på personell.

Dette er ikke en situasjon som har oppstått akutt. Problemene har vokst i omfang på grunn av årelang svikt i finansiering, utdanning og rekruttering innenfor helsetjenesten. Det trengs flere hender i Helse-Norge, om det så gjelder den spesialiserte delen i sykehusene eller i velferds- og omsorgssektoren i kommunene. Både statlige og kommunale myndigheter har en jobb å gjøre.