I Hurdalsplattformen tar den nye regjeringa til orde for å stoppe lønnsfesten for toppledere i staten. Her fra da Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram plattformen.   Foto: Torstein Bøe/NTB scanpix

Lønnsgaloppen må stoppes

Nå må det ryddes opp i lønnspolitikken for toppledere i staten.

Lønnsfesten i statlige selskap fortsetter til tross for gjentagende bønn om moderasjon. Når minst 300 ledere i offentlige sektor tjener mer enn statsministeren, er det et bilde på en utvikling som må stoppes. Kanskje er det nødvendig med tøffere tiltak som kan sørge for at det skjer en reell kursendring.

Midtnorsk debatt: DNB-sjefens bonus sender feil signal

Ifølge en fersk masteroppgave ved Universitetet i Oslo er ledere i offentlig sektor, det vil si staten og kommunene, lønnstakerne i Norge som hadde sterkest lønnsvekst i perioden 1997-2020. Topplederne i staten har hatt den aller største lønnsøkninga, som har vært 64 prosent i disse årene, viser undersøkelsen som er presentert på Forskning.no. Det er betydelig mer enn for øvrige ansatte i staten og kommunene, og betydelig mer enn lønnsøkninga til ledere i privat sektor. Antallet offentlig ansatte ledere som tjener mer enn statsministeren, har på noen år økt fra rundt 100 til rundt 300.

Lønnsfest i staten og statlige selskaper er gammelt nytt. Rapporter og stortingsmeldinger har bekreftet utviklinga, og Storting og regjering har gjennom en årrekke krevd at veksten må bremses. Formaningene har ikke hjulpet. SV tar nå til orde for en storstilt opprydding i lønnspolitikken i statlige selskap. Partiet vil skifte ut styrer som ikke evner å holde lederlønningen i selskapet på et fornuftig nivå. - Vi rekrutterer folk til styrene som ikke vet hva moderasjon er. Det er et åpenbart problem, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Klassekampen.

Midtnorsk debatt: Slutt å tråkke på arbeidsfolk

Å skifte ut styrer er et drastisk tiltak, men det er åpenbart behov for sterkere lut. Lederlønningene skal være konkurransedyktige og det er viktig å holde på kompetansen. I selskap i sterk konkurranse kan det være gode grunner til at sjefen skal lønnes høyt. Men den generelle galoppen må stoppes, det er en uforsvarlig bruk av offentlige penger. I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal sikre at «lederlønnsutviklingen i offentlig sektor ikke overskrider det som er gjennomsnittlig lønnsutvikling i samfunnet». Det lar seg neppe gjøre uten konkrete tiltak og en forankring av målet også hos styremedlemmer i statlige selskap.