Rektor Anders Buhaug og elevrådslederne Ann Magritt Jakobsen Aunegjerdet og Eirik Eng ved Thora Storm i Trondheim registrerer at syke elever kommer på skolen.   Foto: Terje Svaan

Sett fraværsgrensa på pause

Smittetallene øker, og fraværsgrensa i videregående må settes på vent.

Flere rektorer ved videregående skoler i Trondheim er kritiske til at fraværsgrensa gjelder samtidig som koronaen herjer. I redsel for fravær møter syke elever opp på skolen. Sånn kan det ikke være. Selv om samfunnet er åpent, skal vi begrense smitten og beskytte sårbare personer. Fraværsgrensa bør derfor settes på vent slik kunnskapsministeren nå legger opp til.

Vi er for fraværsgrensa i videregående skoler i en normalsituasjon. Selv om regelen har svakheter, har den ført til at elevene er mindre borte fra skolen. Under koronapandemien ble regelen opphevet midlertidig for å begrense smittespredninga. Det var en riktig vurdering. Etter høstferien ble fraværsregimet innført igjen. Vi er enig i kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) som mener det var for tidlig. Smittetallene skyter i været. Samtidig forteller rektorer i Trondheim at det kommer for mange elever på skolen som burde ha holdt seg hjemme.

Anders Buhaug, rektor ved Thora Storm videregående, sier til Adresseavisen at lærere stadig vekk må sende hjem elever. Elever er så redde for for mye fravær og stryk, at de møter syke i klasserommet. Elevrådslederne ved skolen bekrefter problemet. Fire andre rektorer som avisa har snakka med, er bekymra for at elevens fraværsgrense skal bidra til spredning av korona.

Regjeringa bør snarest sette fraværsgrensa på pause inntil videre. Viruset er fortsatt farlig for noen selv om de er fullvaksinerte. Kommuneoverlegen i Trondheim er bekymret på grunn av smitteutbrudd ved flere skoler og sykehjem, og et høyt antall sykehusinnleggelser. I en slik situasjon er det uklokt å bruke den etablerte fraværsregelen. Myndighetene ber oss begrense sosial kontakt og holde oss hjemme ved milde symptomer. Da er det bakvendt med en regel som fører til at mange forkjøla elever drar på skolen i stedet for å hente egenerklæring hos fastlegen. Ifølge FHI er det særlig barn og unge voksne som smittes nå, og vi gjøre hva vi kan for å hindre nye, store smitteutbrudd.

Midtnorsk debatt: En mulighet til å kutte unødvendige legebesøk