Trondheim 23. februar 2021. Her fra Trondheim tinghus  Foto: Christine Schefte

Trøndelag tingrett bør bestå

Nylig ble tingrettene i Trøndelag slått sammen til én. Vi advarer mot å splitte dem opp.

I april ble tingrettene i Trøndelag slått sammen. Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim består som rettssteder, men tilhører samme Trøndelag tingrett med én felles leder. Den nye regjeringen vil reversere domstolsreformen. Det mener vi er en dårlig idé.

Det er imidlertid ikke gitt at Trøndelag tingrett splittes opp. Regjeringsplattformen åpner nemlig for at domstoler kan forbli sammenslått dersom domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om det.

Hvordan dette skal foregå i praksis, og hvem som bestemmer til slutt, vet ingen. Kan én kommune som ikke er direkte berørt, blokkere en enighet? Hva om de ansatte er splittet i sitt syn? Det er også påfallende at ingen av kriteriene dreier seg om kvalitet. Tidligere evalueringer av domstoler med felles ledelse har konkludert med at fordelene er økt fleksibilitet, mer effektiv ressursbruk og større faglige nettverk. Men disse gevinstene tar tid å oppnå. Nå kastes de ansatte på ny ut i uvisse.

I et brev til alle trønderske kommuner advarer sorenskriver Leif Otto Østerbø mot en oppsplitting. Ifølge han er det «bortimot uansvarlig» å gjøre slike endringer samtidig som domstolene står midt i en omstilling. Sp-topp Marit Arnstad advarer på sin side mot at prosessen skal «hastes gjennom av en utålmodig sorenskriver» og understreker at de har lagt opp til en rolig og grundig prosess.

Hastverk kan som kjent føre til lastverk, men vi forstår Østerbøs utålmodighet. Det tar tid å skape en ny kultur og samkjøre organisasjoner. Regjeringen må selv ta ansvar for den usikkerheten de har skapt, og det haster å komme med en avklaring på hvordan denne prosessen skal gjennomføres i praksis.

Senterpartiet frykter at reformen på sikt åpner for at ressurser forsvinner fra distriktene, og at rettssteder i distriktskommuner lever farlige ved neste korsvei. Vi er enige i at en slik utvikling vil være uheldig. Men det må løses på en annen måte enn å reversere en reform som skal styrke rettssikkerheten, skape større fagmiljø og sørge for god utnyttelse av domstolenes ressurser.