Trygghet for pasienter og pårørende

Uvaksinerte i helsetjenestene bør omplasseres hvis de har kontakt med sårbare pasienter.

- Den dagen jeg trenger hjemmehjelp i huset mitt, kommer ingen som ikke er vaksinert inn i min leilighet, skriver Sture Thorgaard i et debattinnlegg i Adresseavisen. Vi skjønner ham godt. Du skal føle deg trygg når du mottar helsehjelp. Videre stiller han kjernespørsmålet: Hvilket ansvar har kommunen for å beskytte sine pleietrengende innbyggere?

Midtnorsk debatt: Helsefagarbeider: Vaksiner deg eller bytt jobb!

Kommunen har et ansvar for at tjenestene til innbyggerne er gode, og de bør sørge for at helsepersonell som jobber tett på eldre, syke eller andre i sårbare grupper, ikke utsetter dem for smittefare. Ola Bergs hjertesukk kom etter at en eldre og fullvaksinert person døde i Molde etter koronautbrudd i hjemmetjenesten. Hendelsen i Molde er en av flere hvor uvaksinerte helsearbeidere har smittet sykehjemsbeboere og hvor det fikk fatale konsekvenser.

Tilfellene har reist en viktig debatt om hvorvidt helsepersonell må forplikte seg til å ta vaksine. Å la seg vaksinere er heldigvis frivillig i Norge. Vi er et av landene der vaksinasjonsgraden mot covid-19 er svært høy, mye takket være befolkningens tillit til myndighetene. Likevel er det utvilsomt vanskelig i et helseetisk perspektiv å forsvare at uvaksinerte behandler sårbare pasienter. Pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt, uavhengig om de bor hjemme eller i institusjon.

Midtnorsk debatt: Kortinnlegg: Koronapass og hjemmehjelp

Det er viktig å ta vare på individidets frihet til å velge vaksine. Samtidig bør det gå en grense i jobber hvor ansatte utsetter pasienter for risiko. Derfor er det naturlig at uvaksinerte som har kontakt med sårbare pasienter, blir omplassert. Undersøkelser viser dessuten at helsepersonell i visse deler av helsetjenesten ikke er vaksinert i samme grad som resten av befolkningen. Da er det viktig at kommunene går systematisk til verks, slik at de sikrer at helsetjenestene er forsvarlige. Selv om det burde skjedd før, er det bra at Helsedirektoratet nå presiserer overfor kommunene hvordan de skal forholde seg til ansatte som verken er vaksinert mot korona eller sesonginfluensa. Kartlegging av vaksinasjonsstatus og behov for omplassering er noen av verktøyene som kan trygge pasienter og pårørende.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne lederen skrev vi feil navn på forfatteren av debattinnlegget. Han heter Sture Thorgaard, ikke Ola Berg.