«Innen kort tid kommer ansatte i psykisk helsevern til å måtte bære uniform på jobb (Østmarka)» skriver innleggsforfatteren.  Foto: Glen Musk

Aldri tvang for sikkerhets skyld

Drapene i Kongsberg har satt flomlyset på de uløste oppgavene innenfor norsk psykiatri.

Mye tyder på at psykisk sykdom var årsaken til at fem personer ble drept i Kongsberg i forrige uke. Det som skjedde, har ført til en ny og viktig debatt om problemene i psykiatrien. Noen av spørsmålene som melder seg, er om psykiatrien får tilstrekkelig med ressurser, om behandlingen er god nok, om flere burde blitt tvangsinnlagt.

LES OGSÅ LEDEREN: Trenger et krafttak for psykisk helse

Vi vil advare mot å tro at det finnes enkle løsninger på dette området. Psykiatrien har for eksempel fått økte bevilgninger gjennom mange år, uten at problemene er løst. Det ser ut til at ressursmangelen fortsatt er stor, og antallet sengeplasser er kraftig redusert. Alt tyder på at sektoren fortsatt trenger økte bevilgninger, men det må skje i kombinasjon med en grundig gjennomgang av hvordan psykiatrien fungerer i dag. Et sentralt spørsmål er om de som har det vanskelig, får hjelp tidlig nok.

Flere av problemene i psykiatrien blir godt illustrert i en større artikkel i Adresseavisen. Vi forteller blant annet at politiet må rykke ut til stadig flere oppdrag knyttet til psykiatri. Politiet loggfører nå rundt ti psykiatrioppdrag hver dag. For fem år siden var antallet seks.

Psykisk syke personer kan skape så mye uro at politiet må ordne opp. I enkelte tilfeller kan de også være en fare for seg selv og andre. Adresseavisens artikkel viser at i mange tilfeller er det begrenset hva politiet kan gjøre. De som har store, psykiske problemer, trenger hjelp heller enn å bli arrestert. Men arresten er mindre ressurskrevende, og det er ofte der de havner, i første omgang.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi trenger et nytt opprør, opprøret mot uakseptabel behandling av dem som sliter med psykisk sykdom

Det er opplagt at noe må gjøres, men regjeringen bør vurdere nøye hva som vil ha størst effekt. Dramatiske hendelser bør ikke føre til forhastede tiltak. Av hensyn til dem som har psykiske lidelser, kan tvangsinnleggelser i noen tilfeller være en nødvendig løsning. Men all frihetsberøvelse må være godt begrunnet og kan ikke være et tiltak myndighetene iverksetter «for sikkerhets skyld».