Trondheim 11. februar 2020 Trøndelag teater Flere restauranter med Michelin-meny før prisutdelingen.  Foto: Morten Antonsen

Teaterstreiken må få en løsning

Fra pandemi til streik gjør vondt verre for teatrene.

Siden 3. september har stadig flere kulturarbeidere ved nasjonale og regionale scener vært i streik. Mens andre kulturarenaer har jobbet energisk for å få publikum tilbake etter langvarig nedstengning eller begrenset tilbud under pandemien, er teaterscener over hele landet fortsatt i unntakstilstand. Når partene onsdag møtes hos Riksmekleren, er det på tide at streiken får en løsning.

Konflikten handler om pensjon. Streiken er prinsipielt viktig og vanskelig, fordi den berører behovet for å redusere pensjonskostnader i offentlig sektor. Stridens kjerne er en midlertidig avtale mellom partene fra 2016. Den ble forhandlet fram fordi kostnadene ved de eksisterende pensjonsordningene gjorde at en stadig større andel av utgiftene til kulturinstitusjoner gikk til pensjon. Behovet for kontroll og oversikt over pensjonskostnader vil melde seg også utenfor kulturlivet i tida som kommer.

Det er opp til partene å løse den fastlåste situasjonen. Vi vil likevel advare mot en løsning som innebærer at en større del av offentlige kulturmidler går til pensjon og derav mindre til kunst og kultur. Mange av dem som sørger for forestillinger ved landets kulturinstitusjoner er frilansere og vikarer. Den midlertidige avtalen med overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon har gitt flere av dem bedre pensjonsrettigheter.

De streikende ønsker seg en hybridordning, en blanding av ytelsespensjon og innskuddspensjon med livsvarig utbetaling. Det er forståelig at fast ansatte opplever det som tryggere, men for vikarer og frilansere uten langvarig engasjement, vil nok en innskuddspensjon være bedre og mer praktisk.

Kimen til streiken ble sådd i den midlertidige avtalen fra 2016, om at en varig ordning skal være kjønnsnøytral og livsvarig. Det gir de streikende et godt kort, mens arbeidsgiverne har rett i at streiken er mot en ordning som relativt sett er god. Partene bør snarest finne en løsning på den uheldig timede prinsippstreiken, ikke minst av hensyn til publikum. Helst uten å redusere muligheten for pensjonsendringer i andre deler av offentlig sektor.