Staten må rydde opp på Fosen

Høyesteretts avgjørelse om samenes rettigheter som urfolk er en viktig seier for samene. Den gir samtidig regjeringen en vanskelig utfordring.

Denne uka kom avgjørelsen som fastslo at vindkraftutbygginga på Storheia og i Roan i Åfjord er ugyldig. Høyesterett gir samene medhold på alle punkt og fastslår at konsesjonen som sa ja til utbygging, var ugyldig. Konsesjonen bryter med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

LES OGSÅ: Samene vant stort i Høyesterett

Der heter det at minoriteter ikke skal nektes retten til å dyrke sin egen kultur. Det er det som har skjedd på Fosen. Vindkrafta har ødelagt reinens vinterbeite – og reindrifta er en viktig del av samenes kultur.

Samer over hele Norge har grunn til å juble, for høyesterettsavgjørelsen betyr at samene vil stå mye sterkere i en rekke konflikter framover. Det vil heretter bli atskillig vanskeligere å gjennomføre utbygginger som går ut over reindrifta.

Samene på Fosen skal ha honnør for at de anket denne saken helt til Høyesterett. Det dommerne kom fram til der, er en viktig avklaring når det gjelder Norges forhold til landets eget urfolk. Fosen-dommen vil sannsynligvis få like stor betydning som Høyesteretts avgjørelse i Selbu-saken for 15 år siden. Da fastslo Høyesterett at samene er et urfolk. Det betyr at de har spesielle rettigheter.

Fosen vind, som har bygd vindkraftanleggene, sier at det nå blir opp til staten hva som skjer videre. Det er helt naturlig, siden det var staten, under daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), som ga konsesjon.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Verdier som ikke kan måles i kroner og øre

Når konsesjonen nå er kjent ugyldig, må staten rydde opp. Den nye olje- og energiministeren, Marte Mjøs Persen (Ap), får dermed en svært vanskelig sak. Den nye statsråden må raskt finne svar på i hvilken grad det er mulig å tilbakeføre området slik det var, hva det vil koste og hvilke konsekvenser det får.

Samtidig må vi huske at for samene vil det ikke være tilfredsstillende om staten prøver å kjøpe seg ut av problemet. Denne saken handler ikke først og fremst om tapte næringsinntekter, men om kultur og rettigheter.