Mange tusen elgjegere er ute i skog og mark. Det gir solid matauk og er bra for folkehelsa, men det er også nødvendig for å beholde en levedyktig bestand av dyr.  Foto: NTB / Adresseavisen

Det er god dyrevelferd å jakte

Jakt er viktig for å regulere bestanden av vilt. Den bidrar også til samfunnsøkonomien og for bedre folkehelse til mange tusen jegere.

Jakta er for alvor i gang. Det betyr at over 200 000 jegere er ute i skog og mark for å høste overskuddet fra naturen. Det er en nødvendig forvaltning av det faunaen produserer. Det er fornuftig både av hensyn til dyr og folk. Ingen, aller minst dyrene selv, er tjent med en overproduksjon. Den kan føre til sult, sykdommer og skadde dyr, og mye vilt utgjør også en fare for folk som ferdes langs veien. Rundt 8 500 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Det betyr at 24 hjortevilt blir drept i trafikken hver dag. Derfor er det viktig å holde viltbestanden på et forsvarlig nivå.

LES OGSÅ: Jegstanden: Kaldblodige mordere?

Flere reagerer på at ville dyr blir skutt og at mange ungdyr blir skutt før de rekker å vokse opp. Vi kan forstå at noen opplever jakt som brutalt og at de reagerer på at dyr lider når det skjer skadeskyting. Ingen ønsker uforsvarlig jakt, men vi har tillit til at opplæringen og jaktmoralen hos jegerne er tilfredsstillende. De må blant annet gjennom oppskyting før de slippes løs i skogen med gevær. Det er også krav om at jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund, slik at skadeskyting blir oppdaget raskt og at lidelsene for dyrene begrenses.

LES OGSÅ: Barnehager var med på jakt: – De fleste barna er nysgjerrige og har lyst til å være med på slakting

Jakt gir også et solid økonomisk bidrag til grunneiere, de som slakter dyr og de som driver jaktbasert turisme. Det samlede forbruket til jakt på storvilt og småvilt er ca. to milliarder kroner. Verdien av elgkjøttet alene utgjør 250 millioner kroner. Dette er et viktig bidrag til lokalsamfunnet, og jakt er derfor også god distriktspolitikk. Jaktlagene i distriktet bør være opptatt av at beskatningen av viltet skal skje på en regulert og kontrollert måte. Det er nødvendig for å opprettholde bærekraftige bestander.

Jakta er også viktig som trivselfaktor og rekreasjon. Denne rekreasjonen bidrar til at jegerne får mer mosjon og samvær med venner og naboer. For mange er jakta høstens store høydepunkt. Ifølge en rapport som Menon Economics har utarbeidet for Statskog, sørger elgjakta for en samfunnsøkonomisk gevinst på over én milliard kroner. Jakta er derfor positivt for folkehelsa, økonomien og dyrevelferden.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe