Oslo 20211012. Finansminister Jan Tore Sanner i Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB  Foto: Stian Lysberg Solum

Ta vare på det sterke miljøet i Siva

Løftebrudd, mener mange når regjeringen vil legge ned Siva, det statlige Selskapet for industrivekst.

Mange saker på regjeringens forslag til statsbudsjett vil bli grundig diskutert de neste dagene. Budsjettforslaget legger heldigvis opp til en kraftig reduksjon i oljepengebruken. Men det inneholder også punkter som kan forbedres, uten at den samlede pengebruken trenger å øke.

LES OGSÅ: Lovet å stoppe nedleggingen. Nå foreslår de det likevel

Siva er ett eksempel. Da regjeringen i sommer tok til orde for å legge Siva inn under Innovasjon Norge, fikk de så mye motbør at de snudde ganske fort. Det virket i alle fall slik da distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) sa til Adresseavisen at regjeringen ikke har politisk flertall for å gå videre med saken. Næringsminister Iselin Nybø (V) sa også at regjeringen vil bevare og videreutvikle det sterke miljøet i Siva.

Rundt hovedkontoret i Trondheim har Siva bygget opp et tilbud som industri og næringsliv over hele landet nyter godt av. Virksomheten deres blir ekstra viktig når vi skal bli mindre avhengige av olje. Siva må videreutvikles, ikke svekkes.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gitt klar beskjed om at de vil bevare Siva og satse mer på industriutvikling på fastlandet. Dermed tar vi det for gitt at Siva blir godt tatt vare på når de to partiene legger fram sitt forslag til endringer i statsbudsjettet.

LES OGSÅ: Dette vil statsbudsjettet bety for Trøndelag

Heldigvis er det fullt mulig å ta vare på Siva og gjøre andre endringer i budsjettet uten å foreslå en mer offensiv oljepengebruk enn dagens regjering gjør. De vil å redusere bruken av oljepenger slik at vi neste år skal bruke 2,6 prosent av oljefondets verdi. Det er godt innenfor handlingsregelen, som setter en grense på 3 prosent, og atskillig mindre enn de 3,2 prosentene som blir brukt i år.

Men 2020 og 2021 var unntaksår, og det var nødvendig at staten brukte penger for at vi skulle komme oss best mulig gjennom koronakrisen. Nå ser det ut til at det blir fart i økonomien igjen, og det er derfor fornuftig å stramme inn neste år.