Mennesker i krise får for dårlig hjelp

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mener mange selvmord i helsevesenet kunne ha vært forhindret. Tallene er enda en vond bekreftelse på at det er vanskelig å gi og få god nok psykisk helsehjelp.

90 selvmord i helsevesenet mellom 2016 og 2020 kunne vært forhindret, ifølge en ny rapport fra NPE. I hovedsak dreier det seg om svikt i behandlingen eller oppfølgingen. For dårlig vurdering av selvmordsrisiko, for tidlig utskriving eller for tidlig permisjon og svikt i tilsyn, er noen av årsakene til at behandlingen er mangelfull. Svikten har fått fatale konsekvenser for pasientene, og det er svært alvorlig.

Midtnorsk debatt: De mistet sine barn. Lær av de vonde historiene

Anne Kari Bergjord Olsen (46) fra Trondheim er en av dem som har sett hvor dårlig det kan gå når hjelpa uteblir. Mandag fortalte hun sin historie i Adresseavisen. Om da hun våkna opp en morgen og ektemannen Steinar (44) var borte. Han var alvorlig deprimert og hadde avsluttet livet. Det skjedde dagen etter at han var utskrevet fra ved St. Olavs avdeling på Østmarka. Hun forteller at ektemannen opplevde at han ikke fikk god nok hjelp. Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) konkluderer med at helselover ble brutt. NPE mener han ble skrevet ut av sykehuset for tidlig.

Psykiske lidelser kan være komplekse, og det kan være vanskelig å gi god behandling. Samtidig er det ille at psykisk syke ikke nødvendigvis får like god behandling som fysisk syke. Hvor du bor kan avgjøre hvilken behandling du får. Det kan også være tilfeldig hvilken behandling du får. I sommer slapp Riksrevisjonen en rapport med alvorlig kritikk mot psykisk helsevesen. I mange kommuner er ventetida for behandling lang og tilbudet mangelfullt for ungdom med psykiske problemer og rusproblemer. Adresseavisen skrev nylig om kritisk mangel på avtalepsykologer i Trøndelag.

Midtnorsk debatt: De bør heller diskutere hvordan folk kan få hjelp

Regjeringas gylne regel om at psykisk helse skal prioriteres over somatiske helsetjenester, er ikke innfridd. God nok behandling handler ikke bare om finansiering og nok bemanning. Det handler også om å kvalitetssikre behandlingen slik at pasientene får god nok hjelp.