Trondheim 3. september 2021 Nytt veistystem i krysset Tempeveien - Sluppenveien med nye og gamle rundkjøringer ved Nydalstunnelen.  Foto: Morten Antonsen

Ikke vent med å bygge på Sluppen

Trondheim vokser og trenger mange nye boliger. Sluppen peker seg ut som et område der det kan bygges mye og tett, og det haster med å komme i gang.

Adresseavisen fortalte torsdag at det blir ny politisk debatt om å bygge ut området fra Elgeseter gate og sørover langs Holtermannsveien og E6 til Kroppan bru. Prosjektet har vært gjennom flere politiske behandlinger tidligere. 19. oktober ligger det an til at bygningsrådet sender en justert plan ut på høring.

Det gjenstår å avklare en rekke detaljer før en samlet plan kan foreligge. Det aller mest sentrale spørsmålet er om E6 kan legges i tunnel på deler av strekningen. Det vil være en stor fordel for utviklingen i området, men det er dyrt, og det er helt i det blå når en tunnel kan stå ferdig. Deler av området har dessuten gamle avfallsdeponi, og det er foreløpig usikkert om det blir mulig å bygge der.

LES OGSÅ: Nå blir en flaskehals på Sluppen fjernet

Vi er ikke tilhengere av at byen vokser stykkevis og delt. Langsiktige planer er alltid en fordel, og utbygginger i mindre områder må ses i en større sammenheng. På Sluppen er det likevel mulig å starte før alt er avklart. Enkelte områder kan detaljreguleres lenge før vi vet om det blir mulig å bygge tunnel. Mye kan også bygges på arealer der det ikke har vært avfallsdeponi.

Det er mange grunner til at Sluppen-området bør bygges ut raskt. Mange store arbeidsplasser, som NTNU og St. Olavs hospital, ligger i nærheten. Det er kort vei til Midtbyen og gode kollektivtilbud i området. Geografien er dessuten slik at det kan bygges høyt, og dyrkbar jord blir ikke berørt.

LES OGSÅ: Mange barn vokser opp i lavinntektsfamilier på Sorgenfri/Tempe

Mange utbyggingsplaner i Trondheim skaper sterke reaksjoner. I det siste har flere protestert mot høyhus på Byåsen. Overvik og flere andre områder har lenge vært svært omstridt. Over hele byen foregår det dessuten mindre fortettinger som skaper sinne i mange nabolag.

Å bygge langs E6 sør for sentrum er mindre konfliktfylt, og det vil gi byen mange flere sentrumsnære boliger. Det vil også dempe presset på etablerte nabolag. I tillegg bør det føre til at flere områder langt fra sentrum får ligge i fred.