Leder Rolf Jarle Brøske (H) i kontrollutvalget i Trondheim forteller om nedslående resultater etter kommunerevisjonen.  Foto: Rune Petter Ness

Lav etisk bevissthet i kommunen

Politikere og ansatte i Trondheim kommune tar daglig beslutninger som påvirker innbyggernes økonomi og livsutfoldelse.

Da er det kritikkverdig at så få av dem er åpne om sine egne verv og økonomiske interesser.

I mars avdekket Adresseavisen at det, blant alle ansatte i byggesaksavdelingen, bare var bygningssjefen som hadde registrert sine verv og interesser i KS styrevervregister. Den gangen ble det stilt spørsmål ved habiliteten i byggesaksavdelingens behandling av en naboklage. Klagen var innlevert av en av avdelingens egne ansatte, men vedkommende hadde verken registrert sine egne eller ektefellens eierinteresser i KS-registeret. Dette til tross for at kommunens etiske regelverk oppfordrer til dette.

Avsløringene førte til at bystyrets kontrollutvalg ba kommunerevisjonen undersøke i hvilken utstrekning folkevalgte og ansatte i Trondheim kommune følger oppfordringen om å registrere sine verv og økonomiske interesser. Resultatet av undersøkelsen er, som kontrollutvalgets leder Rolf Jarle Brøske (H) helt presist oppsummerer, rett og slett nedslående.

LES OGSÅ: BRØSKE: Kritiserer folkevalgte og ansatte i kommunen

30 prosent av de ansatte oppgir at de ikke kjenner til registeret. Av dem som oppgir at de har styreverv, svarer under halvparten at de har oppført vervene i registeret. Blant politikerne er det ti prosent som ikke kjenner til registeret. 63 prosent av politikerne som har oppgitt at de har styreverv, svarer at de har registrert dem. 20 prosent svarer at de ikke har registrert vervene, mens 17 prosent svarer «vet ikke».

LEDER: Skandalen på Stortinget stadig verre

Den vanligste årsaken til at folkevalgte og ansatte ikke rapporterer sine verv og interesser, er at de ikke opplever at disse interessene er relevante for arbeidet de gjør i kommunen. Det tyder på et skuffende svakt etisk refleksjonsnivå innad i Trondheim kommune. Dette er personer som forvalter makt og myndighet. Da er det et minstekrav at innbyggerne har mulighet til å kikke dem i kortene. Åpenhet er et effektiv våpen mot korrupsjon og maktmisbruk, samt en forutsetning for tillit.

Når frivillig registrering åpenbart ikke fungerer, bør det bli et obligatorisk krav å registrere interessene til folkevalgte og ansatte i kommunen.