Foto: Torstein Bøe

En trussel mot Nav er en trussel mot oss alle

Ingen mennesker skal føle seg utrygge når de utfører sine samfunnsoppdrag.

Mandag ble to kvinnelige Nav-ansatte knivstukket på sin arbeidsplass i Bergen. Den ene kvinnen ble brutalt fratatt livet, kun fordi hun sto i førstelinjen til Nav og utførte jobben sin. Drapet har rystet hele Norge.

Også i Trøndelag har Nav-ansatte opplevd trusler og vold. I 2012 gikk en mann inn på kontoret til Nav Lerkendal og kastet stein mot en ansatt. «Jeg kjente at det rant kaldt nedover ryggen min, men jeg forsto ikke før senere at det var blod», forklarte kvinnen i tingretten.

Det er heller ikke første gang at en Nav-ansatt blir drept på vakt. Sist var i 2013, etter et knivangrep mot en ung kvinne på Nav-kontoret i Grorud. Den alvorlige hendelsen førte til at Nav iverksatte flere fysiske sikkerhetstiltak og opplæring av ansatte.

NTNU Samfunnsforskning har senere undersøkt sikkerheten og håndtering av vold og trusler i Nav, og rapporten konkluderte med at sikkerhetstiltakene fra 2013 har gitt gode resultater. Nav-kontorene har rapportert om færre trusler og angrep de siste årene.

Samtidig viste rapporten at det fortsatt fantes et forbedringspotensial. Nå er Nav igjen rammet av drap, og da er det en selvfølge at myndighetene på nytt vurderer om dagens sikkerhetstiltak er tilstrekkelige.

Balansen mellom sikkerhet og tilgjengelighet er hårfin. Det er viktig at eventuelle nye tiltak ikke øker avstanden mellom saksbehandler og bruker. Blant funnene i NTNU-rapporten var nettopp at de ansatte opplever at «gode tjenester gir mer fornøyde brukere - som igjen gir mindre vold og trusler.» Samtidig påpekes det at «et trygt Nav er til det beste for brukerne». Arbeidet for bedre Nav-tjenester, og økt trygghet for Navs ansatte og brukere, må derfor gå hånd i hånd.

Nav er bærebjelken i velferdsstaten vår. Etaten forvalter så mye som en tredel av det norske statsbudsjettet og samtlige nordmenn bruker tjenester fra Nav i løpet av livet. En trussel mot Nav er derfor en trussel mot oss alle.