Strømregningene har gått rett til himmels den siste tiden. Det skyldes mange årsaker: Europa er i sving igjen etter pandemien og etterspørselen etter energi øker, samtidig som det er lite vann i magasinene.  Foto: Terje Pedersen

Strakstiltak mot rådyr strøm

Både nordmenn og andre europeere må sannsynligvis håndtere «sjokkregninger» på strøm i vinter.

Denne gangen kan ikke myndighetene sitte stille i båten og la markedet bestemme prisen for private forbrukere. Politikerne må snarest finne løsninger som hindrer at strømprisen torpederer norske husholdningsbudsjetter.

Norske strømpriser er på et historisk høyt nivå, og det allerede før vinteren har satt inn. Særlig ille er det for folk sør for Dovre. Torsdag ligger strømprisen i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter. For Midt-Norge er prisen 64 øre kilowattimen, ifølge E24. Hvis dagens prisnivå holder seg, kan det bety veldig mye høyere strømregning hver eneste måned til vinteren, sammenlignet med fjorårsvinteren.

Midtnorsk debatt: Vi må fortsatt minnes Obiora

Årsaken til galopperende priser er sammensatt. Tørt og stille vær sørpå dette året har gitt mindre «drivstoff» til kraftproduksjonen. I Nord-Norge har derimot kraftproduksjonen vært høy, men det er ikke nok kapasitet på kraftlinjene sørover til å frakte overskuddskraft. I tillegg er det høye strømpriser på kontinentet, blant annet på grunn av høye priser på brensel og CO₂. Norge er knyttet til det europeiske kraftmarkedet gjennom kabler, og prisstigningen slår inn på regninga til norske forbrukere.

Riktignok har Norge hatt Europas laveste strømpriser i 20 år, og det vil sannsynligvis fortsette. Men det er liten trøst for nordmenn som nå kanskje må se lønnsøkning bli spist opp av ekstreme strømregninger etter et tøft år med pandemi. Politikerne må raskt finne strakstiltak som kan beskytte folk mot den verste strømsmellen.

Men utfordringen stopper ikke med å kjøpe seg ut av akutte problemer. Kraftforbruket vil øke de neste tiårene på grunn av elektrifisering og industriutbygging. Norge må produsere mer grønn energi samtidig som vi integreres bedre i det europeiske strømmarkedet. Det er ikke gitt at det blir enkelt for de antatt nye regjeringspartiene å bli enige om løsninger.

Midtnorsk debatt: En bedre boligpolitikk på bygda