Oslo 20210917. Kjell Ingolf Ropstad møter pressen i Regjeringskvartalet i Oslo. Foto: Ali Zare / NTB  Foto: Ali Zare

En beklagelse er ikke nok, Ropstad

Politikere nyter godt av en rekke tillitsbaserte ordninger. Aftenpostens avsløringer sår tvil om Kjell Ingolf Ropstad er tilliten verdig.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad legger seg flat. Igjen. Grunnen er at Aftenposten har avslørt at KrF-lederen har tatt aktive grep for å unngå skatt på statsrådboligen. Det vitner om dårlig dømmekraft. Det stilles også spørsmål ved om statsråden har gjort seg skyldig i skattesvik. For å opprettholde tilliten til systemet, må saken ettergås grundig.

Før valget kunne Aftenposten fortelle at Ropstad fra 2009 og fram til i fjor var folkeregistrert hos foreldrene i Agder og fikk gratis pendlerbolig. I perioden leide han ut en tomannsbolig familien eide på Lillestrøm. Nye avsløringer viser at saken er enda mer alvorlig. Da Ropstad ble statsråd i 2019, fikk han for første gang spørsmål om han hadde utgifter knyttet til boligen i Agder. Han svarte nei. Da han fant ut at dette førte til skatt på pendlerboligen, inngikk han en avtale med foreldrene om å betale noen av de faste utgiftene, likevel. Dermed slapp han skatt året etter. Problemet er at Ropstad aldri betalte foreldrene sine ei krone. Han korrigerte heller ikke opplysningene han hadde gitt til Statsministerens kontor.

Les også: KrF-topper reagerer på partilederens skattefinte

Selv viser han til ny informasjon fra Statsministerens kontor (SMK) når han forklarer hvorfor han aldri betalte. SMK gikk i dialog med Skatteetaten, og tolket svaret slik at Ropstad ikke trengte å ha utgifter knyttet til boligen hjemme for å slippe skatt på pendlerboligen. Det er vanskelig å forstå, all den tid Skatteetaten uttalte seg på grunnlag av at Ropstad betalte husleie. Også SMKs eget regelverk slår fast at statsrådsboligen er skattepliktig hvis man ikke har boutgifter på hjemstedet, skriver Aftenposten.

Ropstad er nå i dialog med Skatteetaten og lover å gjøre opp for seg. Det skulle bare mangle. Ifølge Skatteetaten undersøker de nå saken på vanlig måte. Statsminister Erna Solberg sier hun ikke vil gjøre seg til dommer i saken før de har konkludert.

Dersom en vanlig borger blir tatt for å oppgi feilaktige opplysninger til offentlige etater, holder det nesten aldri å unnskylde seg med at regelverket var vanskelig å forstå. Det bør det ikke gjøre for statsråder, heller.