Valg 2021 Høyre Linda Hofstad Helleland på Høyres valgvake på utestedet Søstrene Karlsen sammen med andre- og tredjekandidatene Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse. Foto: RUNE PETTER NESS Foto: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

En bedre boligpolitikk på bygda

Godt forslag som kan gjøre det mer lønnsomt å bygge og bo i distriktskommuner.

Det er med all sannsynlighet vanskelig å snu trenden der stadig flere flytter fra distriktet til de større byene. Likevel er det bra med tiltak som kan gjøre det mer attraktivt å bli boende eller flytte fra by til land. Regjeringa og distriktminister Linda Hofstad Hellelands (H) siste krampetrekning før valgnederlaget er i så måte et godt forslag.

Distrikts-Norges frustrasjon dreier seg ofte om dyre ferjebilletter, høye drivstoffpriser og bomveger. At boligprisene flere steder er mye lavere enn i byene, er ikke like framtredende i debatten. Samtidig er det ikke nødvendigvis hus å få kjøpt i distriktskommuner, eller lønnsomt å bygge ny bolig der. Selv om tomta er rimelig, er materialpriser, byggetekniske krav og håndverkeres timebetaling de samme. Med helt andre utsikter til prisvekst, vil huset eller leiligheten falle i pris i det øyeblikket du setter nøkkelen i døra. Boligmarkedet blir på dette viset sentraliserende.

Midtnorsk debatt: Vi foreslår at Støre henger opp et sitat på veggen

Som et ungt par, som hadde pusset opp hus i Lofoten for flere millioner, uttalte til NRK i vår: - Vi får aldri pengene igjen, vi må bo her resten av livet. De ønsket egentlig å bygge nytt. Men for bankene er lån til nybygg i distriktet dårlig butikk, og kravet til egenkapital er høyere. For å kunne bygge bolig som ikke faller i pris, har regjeringa derfor foreslått ei ekstrabevilgning på 1 milliard kroner til Husbanken i neste års statsbudsjett. Den borgerlige regjeringas budsjettforslag blir lagt fram 13. oktober. Deretter skal det nye rødgrønne flertallet sette sitt preg på det. Pengene skal sørge for boliglån i distriktskommuner. Virkemiddelet kan gjøre det mer attraktivt å bo i bygda. Det er synd hvis en kommune går glipp av arbeidskraft fordi det blir for ulønnsomt å bo der.

Med forslaget, som ble lansert før valgdagen, kom regjeringa Sps Ola Borten Moe i forkjøpet. Han lanserte ganske nylig ikke bare bedre finansiering gjennom Husbanken, men også mindre strenge byggetekniske krav og større muligheter til å bygge der folk vil. I dag er det statlige krav om å bygge nær kollektivtransport. Økonomiske virkemidler gjennom Husbanken er bra, men vi er skeptiske til en oppmykning som bryter med godt begrunnede mål om mer kompakte byer og tettsteder rundt om i landet.

Midtnorsk debatt: Ja takk til nye nasjonalparker