Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Risikabelt å forlenge kriseordning

Det var riktig å innføre og forlenge midlertidige permitteringsregler da pandemien rammet som verst. Nå er det mye som tyder på at det er riktig å avslutte dagens kriseordning.

Både arbeidstakerorganisasjoner og opposisjonen på Stortinget ønsker å forlenge permitteringsordningen etter 1. oktober. Regjeringen er uenig. Onsdag møter arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) partene i arbeidslivet igjen. Der bør han si nei til et generelt krav som låser arbeidstakere inne i en lang permitteringsperiode.

Da koronapandemien rammet landet i fjor, ble det innført midlertidige permitteringsregler som skulle sikre at ansatte kunne komme tilbake på jobb når samfunnet ble «friskmeldt». Også for arbeidsgivere er denne ordningen god. Staten betaler, og de kan kalle ansatte tilbake på jobb ved behov. Pandemien har vært uforutsigbar og kriseordningen har blitt forlenget mange ganger. Det har vært fornuftig.

Midtnorsk debatt: Han burde ha skamvett nok til å melde flytting til Oslo

Nå bør tiltaket fases ut. En fjerde smittebølge har riktignok rammet oss, men samfunnet blir stadig mer normalt og økonomien er på vei opp. Samtidig er det mye som tyder på at enkelte samfunnsendringer under pandemien vil bli permanente. I Adresseavisen mandag sier trønderske næringslivstopper at de vil kutte kraftig i reisevirksomheten etter pandemien. Lavere kostnader og klimagassutslipp er gulrota. Med slike utsikter er det ikke uten videre bra å «låse» ansatte i flybransjen fast i en tilværelse som permittert. Særlig ikke hvis ventetiden viser seg å være forgjeves.

Langsiktighet kan være et tveegget sverd for ansatte. Det er kanskje bedre å være permittert enn å bli sagt opp. På en annen side har ikke arbeidstakere krav på å komme tilbake på jobb. Erfaringsvis kan lange permitteringsordninger føre til at det tar lengre tid for folk å komme tilbake i ordinært arbeid. Det er utvilsomt brutalt at omlag 80 000 nordmenn kan få mindre dagpenger hvis ordningen forsvinner 1. oktober. For ansatte i en del bransjer er det nok likevel bedre å se seg om etter annen jobb eller omskoleres. Det er i dag svært mange ledige jobber, og mange bransjer skriker etter arbeidskraft. Statsråden har bladd opp en halv milliard kroner til kommuner og bedrifter slik at de kan ta folk tilbake på jobb. Han bør ikke la seg friste til å fortsette kriseordningen, selv ikke i en valgkampinnspurt.

Midtnorsk debatt: Alvorlig når lokalpolitikere trues til taushet