Lokalpolitikere blir fortrinnsvis hetset eller truet i sosiale medier eller i e-post. Det er sjelden de angripes fysisk, men det skjedde etter statsministerduellen på Samfundet før helga der en AUF-er skal ha blitt slått av en mann.   Foto: Privat

En trussel mot demokratiet

Hat og trusler mot lokalpolitikere kan få større konsekvenser enn mange er klar over.

Over halvparten av norske lokalpolitikere opplever trusler og hatytringer, ifølge en ny undersøkelse. Det er skremmende høye tall og helt uakseptabelt. Å bli truet er ikke bare vondt for den enkelte, men også en trussel mot demokratiet.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført seinvinteren i fjor, og alle landets kommunestyrerepresentanter er spurt. Det kommer også fram at fem prosent har opplevd at noen har truet med å skade dem eller noen av deres nærmeste. Litt over én av fire som har vært utsatt for truende adferd, har vurdert å slutte. Seks prosent har allerede bestemt seg for å slutte. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har god grunn til å være trist og rystet over funnene.

Det er særlig reguleringssaker, byggesaker og nedleggelse av offentlige institusjoner som er bakgrunn for truslene. Vi er ikke overrasket. Endringer i lokalsamfunnet som direkte berører menneskers hverdag vekker naturlig nok følelser og engasjement. En rekke nyhetssaker de siste åra viser at byggesaker skaper temperatur. Det er bra. Innspill og protester fra berørte innbyggere er en selvfølge i et lokaldemokrati og kan gi politikerne andre perspektiv. Mennesker med makt må tåle tøff kritikk. Men å trakassere folkevalgte som behandler sakene, hører ikke hjemme noe sted.

Partitilhørighet, kjønn og alder er også bakgrunn for trusler og harde angrep. Et rystende eksempel fant sted utenfor Studentersamfundet torsdag kveld. Etter statsministerduellen skal en AUF-politiker ha blitt slått av en mann som ropte at «Breivik har rett. Dere skal alle dø».

Atferden kan få alvorlige konsekvenser. Det er en trussel mot demokratiet hvis flere trekker seg fra politikken eller vegrer seg for å delta i den politiske debatten. Særlig ille er det hvis neste generasjon kvier seg for å ta på seg verv. Mange av dem som hetser og truer i sosiale medier, er nok ikke klar over konsekvensene. I verste fall kan de bryte straffeloven. Alle har et ansvar for å gjøre dem mer bevisste.

Midtnorsk debatt: Ekstrem abortlov: Tragisk tilbakeskritt for kvinner