Olje og energiministerTina Bru sa på landsmøtet til Høyre i mai at dagens oljeskattesystem fungerte godt. Nå foreslår regjeringen å endre oljeskatten.  Foto: NTB / Scanpix

Fornuftig forslag til ny oljeskatt

Regjeringens forslag til ny oljeskatt er et tydelig signal om at oljeindustrien må omstille seg og at produksjonen av olje og gass må ned.

Regjeringen foreslår en fornuftig endring av oljeskatten. De vil at selskapene heretter tar en større del av risikoen ved oljeleting og bygging av nye olje- og gassfelt. Det vil forhåpentligvis føre til at oljeselskapene vil slutte å investere i prosjekter som ikke er lønnsomme eller der lønnsomheten er usikker. Det er fornuftig og helt riktig at risikoen flyttes fra staten til selskapene. Det er foreløpig uklart hvordan Sp og Ap stiller seg til forslaget, men vi håper et bredt flertall i Stortinget støtter endringer som gjør at skattesystemet ikke lenger stimulerer til nye olje- og gassinvesteringer.

LES OGSÅ: Listhaug skyter ned oljeskatteforslag

Forslaget kom overraskende, spesielt ettersom Høyres landsmøte i mai gjorde det klart at de ville beholde dagens oljeskattesystem. Det svært gunstige oljeskatteforliket for bransjen ble vedtatt i Stortinget i fjor sommer. Begrunnelsen var å utløse nye investeringer på sokkelen i kjølvannet av koronakrise, oljeprisfall og økonomisk bråstopp. Oljeskatten skulle igjen vurderes i 2022, og det nye forslaget har vært utredet en god stund. At det kom nå, to uker før valget, er nok ikke helt tilfeldig, ettersom klimasaken er blitt et sentralt tema i valgkampen.

Forslaget betyr også at den omstridte leterefusjonsordningen forsvinner. Ifølge kritikerne har det økt risikoen for at ulønnsomme investeringer blir gjennomført. Hovedprinsippet med det nye skattesystemet er at oljeselskapene nå tar hele den økonomiske risikoen. Forslaget innebærer også at selskapene i mye større grad skal betale skatt og motta refusjoner fra staten fortløpende. Investeringene kan ikke som nå avskrives over flere år. Endringen betyr at staten får noe økte inntekter.

LES OGSÅ: Dette er regjeringens forslag

Reaksjonene er som ventet positive fra miljøpartiene, mens deler av oljebransjen, Frp og Sp er kritiske. Sylvi Listhaug maler fanden på veggen og hevder forslaget setter både statens inntekter og arbeidsplasser i fare.

Endringene betyr ikke at regjeringen går inn for letestans etter olje og gass, men det er et tydelig signal om at oljeindustrien må omstille seg og at investeringer i nye felt vil gå ned. Om verden skal nå klimamålene, må etterspørselen etter olje og gass synke. Derfor kan vi ikke fortsette som før, heller ikke på norsk sokkel.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe